KB logo

Musikvidenskab: Specialer

Musikspecialer fra Københavns Universitet

Det Kongelige Bibliotek/KUB har et eksemplar af langt de fleste musikvidenskabelige specialer, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser indleveret ved Københavns Universitet. De er dog fordelt på forskellige samlinger og kan derfor være lidt vanskelige at få et samlet overblik over. De kan dog alle søges frem ud fra forfatter og/eller titel i REX.

IKK-biblioteket råder over en stort set komplet samling af specialer fra 1930 til og med 2005. Disse skal bestilles og er typisk kun til brug på IKK, men kan også bestilles til læsesal på Diamanten. Desuden haves enkelte nyere specialer.

Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus har også et eksemplar af mange af specialerne; fra ca. 2002 og frem er samlingen stort set komplet. Se dem her. Du kan læse mere om Universitetsbibliotekets specialesamling her.

Nogle nyere musikvidenskabelige specialer kan også tilgås online i DISKURS. Tryk på boksen til højre.

Musikspecialer fra andre institutioner i Danmark

Via Det Virtuelle Musikbibliotek (DVM.nu) findes en specialedatabase, hvor man kan søge i alle musikvidenskabelige specialer (og ph.d.-afhandlinger) indleveret ved danske universiteter bl.a. efter emne. Databasen er opdateret til ca. 2010 og kan ses her.

OBS: Det Virtuelle Musikbibliotek er midlertidigt lukket.

Søgning og bestilling

Generelt er det ikke flertallet af specialer, der registreres så de kan søges via bibliotek.dk. Når du har fundet en interessant titel, kan du forsøge at søge og bestille den via bibliotek.dk, men hvis du ikke få et søgeresultat, kan du anvende Det Kongelige Biblioteks e-blanket ”Fandt du ikke, hvad du søgte”, der findes nederst på REX-søgesiden. Så forsøger vi at skaffe specialet til dig – enten til hjemlån eller til brug på Det Kongelige Biblioteks læsesal.

Aalborg Universitet

denne side kan du søge på mange måder i specialerne (og andre studenteropgaver) fra Aalborg Universitet:

 • Skriv ”Musik” i søgefeltet,
 • vælg ”Speciale” i Type og
 • vælg f.eks. ”Musikterapi, kandidat”, ”Lyd og musik, kandidat” eller ”Musik, kandidat” (tre forskellige steder på listen) i Uddannelse.

Herfra findes der endvidere en oversigtsliste, der opregner institutionens musikspecialer  1983-1994.

Aarhus Universitet

Situationen angående specialer fra Aarhus Universitet er således:

 • Specialer til og med ca. 2008 kan søges via DVM
 • Specialer fra november 2006-2008 er endvidere søgbare  her
 • Specialer fra 2009 og frem er søgbare  her
 • Specialer fra 2012- er søgbare i  Search - AU Library:
  • Skriv 'musikvidenskab' i søgefeltet og udfør søgningen
  • Afgræns i venstremenuen under 'Materialetyper' til 'afhandling, disputats, speciale'
  • Sorter efter årstal (øverst th.) og de nyeste specialer - med elektronisk adgang - listes først.

Læs mere om specialesamlingen – også fra tilgrænsende videnskaber – her: http://library.au.dk/fagsider/musikvidenskab/mussaer/

Roskilde Universitets Center

Seneste specialer fra Performance Design kan ses  her.

Man kan søge i alle opgaver  her, skriv ”musik OR music” i søgefeltet.

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Studenterprojekter efter 2008 kan søges her.

Læs lidt mere om dem her.

Ældre opgaver kan søges via REX her – tilføj ”og musik” i søgefeltet, så afgrænses søgningen.

Syddansk Universitet

Specialer om musikemner kan søges  her. Læs mere her.

Copenhagen Business School

Søg specialerne om musik her.

Udenlandske musikspecialer m.v.

Via basen ProQuest dissertations & theses global haves adgang til en række udenlandske specialer og ph.d.-afhandlinger - også inden for musik.

ProQuest dissertations & theses global er multidisciplinær og international. Den dækker perioden 1861 til idag med fyldige abstracts fra 1980 på amerikanske disputatser og selektivt på de europæiske. På "master theses" er der dog først abstracts fra 1988-. Mange af titler kan tilgås i fuldtekst (PDF-format), men nogle kræver betaling, hvis man vil se mere end 24 siders preview.