KB logo

Mendeley: Hjælp

Mendeley hjælp

Mendeley har gode hjælpesider på nettet

support.mendeley.com

Vejledninger

Undervisningsmateriale (KUB Frederiksberg)

Google Docs og Mendeley

FAQ

 1. Formateringen i mine referencer forsvinder, når jeg eksporterer til Mendeley
 2. Hvordan laver jeg en bibliografi uden at bruge Cite-o-Matic?
 3. Når jeg laver en referenceliste i Word kommer oplysninger om URL med. Hvordan får jeg det fjernet?
 4. Hvordan får jeg fjernet forfatteren i teksten, så der kun står årstallet f.eks. (2006)?
 5. Jeg får denne fejl ved forsøg på installering af Cite-o-Matic til Word "Please run Word at least once before installing the plugin". Hvad gør jeg?
 6. Der er mapper på computeren, som jeg ikke kan finde - f.eks AppData
 7. Når jeg laver en import fra en database, kommer ikke alle referencerne med
 8. Hvordan laver jeg mine referencer som fodnoter?
 9. Når jeg åbner min konto på en anden computer er mine PDFfiler der ikke
 10. Hvilket exportformat skal jeg bruge fra de enkelte databaser?
 11. Hvordan eksporterer jeg fra de forskellige browsere - Firefox, Chrome, Microsoft explorer og Edge?

 

1. Det er et kendt problem med, at formatteringen forsvinder - det kan dog løses ved enten at gøre det manuelt i litteraturlisten. Vær opmærksom på, at dette først skal gøres, når litteraturlisten er færdig. Klik på Eksport-knappen og vælg Without Mendeley fields. Eller man kan sætte html-koder ind i Mendeley. Latinske termer skal ofte stå i kursiv og det kan rettes ved, at man i referencen i Mendeley sætter html-koderne for kursiv uden om termen. f.eks. <i>Flora Danica</i> Html-koderne forsvinder, men teksten forbliver i kursiv. Husk at dette skal gøres een ad gangen

2. I Mendeley Desktop vælges det Citation Style, du skal bruge, under View. Derefter vælges Library as Citations -  også under View. Markér hele referencelisten med ctrl.+a og kopier (ctrl.+c) den over i et Worddokument (ctrl.+v). Se evt vejledning til Google Docs i højreboksen

3. I Mendeley Desktop gå i View - Citataion Styles - More Styles. Nederst på siden vælges Only for Webpages under Include URLs and Date Accessed in Bibliographies

4. Når du har indsat referencen i Word, skal du stå i referencen med curseren - den knap i Cite-o-Matic som før hed Insert Citation, hedder nu Edit citation. Klik på den. I den box der kommer op, klik på den forfatter du vil fjerne, og marker her efter Supress author

5. Du mangler en fil i din startmappe i Word. Hvis det ikke hjælper at starte og lukke Word en enkelt gang, skal du installere Cite-o-Matic plugin'et manuel. Du skal gøre følgende:

På C-drevet skal du gå i mappen

 • Program files - hvis der er to, er den der hedder program files (x86)
 • Mendeley Desktop
 • WordPlugin

Herfra kopierer du den fil, som hedder .dotm til efternavn (eks.: mendeley-1.17.dotm)
Den skal lægges ind i den mappe, hvor startup filerne til Word ligger. Den kan ligge forskellige steder, men finder du den mappe, der hedder AppData er du godt på vej. Den ligger i mappen Bruger(e). (Kan du ikke finde mappen, skal du have Vis  skjulte filer... slået til. Se pkt. 7

  Fra AppData skal du gå i

 • Microsoft
 • Word
 • StartUp - hertil kopierer du .dotm filen

    Efter en genstart af Word og Mendeley Desktop, skulle det gerne virke

6. Windows 8 og windows 10

 • I Windows 8.x skal du vælge Skrivebord.  I Windows 10 skal du klikke på knappen Start.Åbn kontrolpanelet.
 • Vælg Mappeindstillinger under Udseende og personlige indstillinger.
 • Klik på ikonet for Indstillinger til højre i panelet.
 • Klik på fanen Vis i dialogboksen Mappeindstillinger.
 • Vælg Vis skjulte filer, mapper og drev.
 • Fravælg Skjul filtypenavne for kendte filtyper, og klik på OK.

7. Hvis du importerer fra flere databaser er der stor risiko for dubletter. Mendeley fjerner ofte
     selv dubletterne ved import.

8. Fodnoter med Mendeley - numeriske

Her kan følgende Citation Styles bruges

 • Cambridge University Press (note)
 • Chicago Manual of Style 16th ed. (full note)
 • Chicago Manual of Style 16th ed. (note)
 • Modern Language Association 6th ed. (note)
 • Smithsonian Institution Scolarly Press (note)
 • University of New England - Australia (note)

Ved at søge på Note under Get more Styles kan man finde flere, men det er ikke alle der virker

9. Hvis dine PDF-filer ikke bliver synkroniseret er det fordi synkroniseringen er sat op til ikke at tage PDF-filer med

 • Stå i All Documents
 • Klik på Edit settings
 • Sæt hak i Synchronize attached files
 • Lav herefter en synkronisering og så skulle PDF-filerne være der

10. Exportformater

 • Web of Science – BibTex
 •  Google Scholar – RefMan
 •  Næsten alt andet - RIS

11. Se under fanebladet IMPORT

 

Har du brug for mere plads?

I den gratis version af Mendeley har du 2GB plads til at gemme alle dine referencer og artikler. Men får du brug for mere plads er det muligt at tilkøbe det

Opgradér Mendeley