Mendeley: PubMed

PubMed

I PubMed kan Web Importeren bruges - vælg enten alle referencer (på siden) eller vælg enkelte ud og importer dem

Hvis der skal bruges flere referencer, end dem der er på siden - eller hvis webimporteren ikke virker - kan man gøre følgende.

 

 

I Send to dropdown menuen vælges File og i Format vælges Medline. Klik herefter på Create File

 

 

Vælg Åbn med MendeleyDesktop