KB logo

Mendeley: Kildehenvisning

Om at kildehenvise og citere

En kildehenvisning kaldes også for en reference, en litteraturhenvisning, en citation m.m.. Kilderne kan være tekster, billeder, videoer, statistik, data, interviews osv.

Hvad enten det er et citat, en forfatters ord omskrevet med egne ord (en parafrase) eller et referat, skal du kildehenvise, så den der læser til enhver tid kan genfinde de kilder, du har brugt og hermed kan finde ud af på hvilken baggrund du har lavet dine konklusioner.

At læse en reference

Referencer til tidsskriftsartikler indeholder normalt følgende oplysninger:

Author(s) (forfatter(e))
Article title (titel på artikel)
Journal titel (Tidsskriftstitel)
Publication year (udgivelses år)
Volume (årgang eller vol.)
Issue (nummer)
Pages (sidetal)

Her er eksempler på referencer  fra to forskellige databaser:

Leptin and adiponectin in cord blood from children of normal weight, overweight and obese mothers. Brynhildsen, J. Sydsjo, G. Blomberg, M. Claesson, I. M. Theodorsson, E. Nystrom, F. Sydsjo, A. Josefsson, A.

Acta Paediatrica; 2013. 102: 6, 620-624.

Web of Science:

Title: Serum Vitamin B12 Levels Related to Weight Status Among Healthy Jordanian Students

Author(s): El-Qudah, Jafar M.; Dababneh, Basem F.; Al-Qudah, Maisa M.; et al.

Source: LABMEDICINE Volume: 44 Issue: 1 Pages: 34-39 DOI: 10.1309/LMG2E7PEDHET5QVI Published: WIN 2013


Hvad er en DOI (Digital Object Identifier)

En såkaldt DOI (Digital Object Identifier) er en entydig identifikation, der er tildelt artiklen til brug for at finde den senere. Artikler med DOI kan findes via http://dx.doi.org/. DOIen viser, at det er en onlinearitkel og er en erstatning eller et supplement for en linkadresse, som kan være mere ustabil.

Abstracts

Nogle referencer indeholder også abstract også kaldet summary. Det er en kort beskrivelse af indholdet i artiklen. Det kan gøre det lettere for dig og finde ud af om artiklen er relevant.

 

Kildehenvisning

En kildehenvisning i din tekst består af to dele:

 1. Teksthenvisning som skrives i teksten med nogle oplysninger om kilden, du bruger f.eks. forfatter og årstal. Henvisningen peger/linker hen til  litteraturlisten, som indeholder uddybende oplysninger om kilden.
 2. Litteraturliste med uddybende oplysninger om teksthenvisningen, så at læseren er i stand til at finde kilden.  Litteraturlisten indeholder normalt kun de kilder, du har henvist til i teksten. Det kan ske, at der desuden ønskes en fuldkommen liste med al den litteratur, du har fundet og læst i forbindelse med en opgave eller et projekt. Det kaldes for en bibliografi.

Der er to gennemgående standarder eller 'stilarter' for kildehenvisninger med et utal af variationer:

 1. Forfatter-årstal (f.eks. Harvard)
 2. Numerisk (f.eks. Vancouver).

Sørg for:

 • Hvis du skriver opgave, så check med din vejleder hvilke krav, der er til udformningen.
 • Hvis du skriver en artikel til et tidsskrift, check author-guidelines på tidsskriftets hjemmeside.
 • Vær præcis og konsekvent med hvordan du kildehenviser, så der ikke er nogen tvivl, om hvordan henvisningen skal læses.
 • Følg kun et regelsæt

Hvorfor kildehenvise?

 • For at læseren kan vide, hvor du har dine oplysninger fra og for at læseren har mulighed for at finde og checke de kilder, du har anvendt.
 • For at kreditere ophavsmanden hvis værk du har trukket på
 • For at undgå at blive beskyldt for at plagiere;  Basalt betyder plagiering at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger.  
 • For at du selv er i stand til at finde informationen igen.

Hvordan kildehenvise?

Hvad enten du citerer, parafraserer eller refererer skal du kildehenvise.

Et citat er en nøjagtig gengivelse af forfatterens ord. Der er flere måder at markere et citat på.

 1. Ved et kort citat d.v.s. max 3 linjer anføres citatet med anførselstegn + teksthenvisning i parantes.
 2. Ved et længere citat indrykkes teksten + teksthenvisning i parentes til sidst.

Du skal også kildehenvise, når du parafraserer. En parafrase en omformulering af en anden forfatters tekst. D.v.s. en bearbejdelse af andres tanker og ideer med egne ord. Se nærmere i webtutorialen stopplagiat.nu for korrekt parafrasering!

Uddybende litteratur om emnet:

Pears, R. & Shields, G. (2010) Cite them right: the essential referencing guide. 8th edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan (Palgrave study skills). Opstilling i biblioteket A70 CITA.

I den seneste engelske udgave af bogen Styrk projektarbejdet  "Group-projects in a problem-orientered setting" (Dahl et al, 2012, pp 153-171)  indgår nogle meget nyttige afsnit om kildehenvisninger, for dig som er studerende:

Dahl, A., Dich, T., Hansen, T. & Olsen, V. (2012). Group-projects in a problem-orientered setting. Transl. by Charles Woolen. Denmark: Biofolia.

Harvard Referencing - Electronic Sources, som The Learning Centre, The University of New South Wales har udgivet på deres website, giver en god oversigt over, hvordan du kildehenviser til elektroniske kilder.

Eksempler på kildehenvisninger

Artikler i tidsskrifter. Oplysninger, der skal med i litteraturlisten

Trykte

 • Navn på forfatter(e) / redaktør(er). Hvis mere end tre forfattere kan der afhængig af referencestil efter tredje forfatter skrives ’et al’. Forfatter kan være en organisation. Hvis ingen forfatter: så titel
 • Udgivelsesår
 • Titel på artikel
 • Titel på tidsskrift
 • Volume, issue hvis muligt
 • Sider

Elektroniske

 • Navn på forfatter(e) / redaktør(er). Hvis mere end tre forfattere kan der afhængig af referencestil efter tredje forfatter skrives ’et al’. Forfatter kan være en organisation. Hvis ingen forfatter: så titel
 • Udgivelsesår
 • Titel på artikel
 • Titel på tidsskrift
 • Volume, issue hvis det findes i onlineversionen. Ellers dag og måned
 • [Online]
 • Available at: URL eller DOI
 • (Accessed: date)
 • Sider, hvis der er oplyst sider

Teksthenvisning trykt og elektronisk

Hjørland (2012, p. 266) concludes that "Good, scholarly reading is to be aware of different perspectives, and to situate oneself among them".

Amber admits in the article: Had I been studying in 2012, I would have been far more likely to encounter articles online, either through searching within library holdings and/or finding open access versions online" (Amber, 2012).

Litteraturlisten:

Amber, T. (2012) '21st-century Scholarship and Wikipedia', Ariadne, issue 70, November [Online]. Available at: http://www.ariadne.ac.uk/issue70/thomas. (Accessed 06-06-2013).

Hjørland, B.(2012). 'Methods for evaluating information sources: an annotated catalogue', Journal of Information Science, 38(3), pp. 258-268.

 

Bøger: Oplysninger, der skal med i litteraturlisten

Trykte

 • Navn på forfatter(e) / redaktør(er).  (hvis mere end tre forfattere kan der afhængig af referencestil efter tredje forfatter skrives ’et al’. Forfatter kan være en organisation. Hvis ingen forfatter vælges titel både i tekst og litteraturliste.
 • Udgivelsesår
 • Titel på bog
 • Hvis oversættelse så Oversat af:. …
 • Udgave med mindre det er første udgave
 • Udgivelsessted
 • Udgiver
 • Serietitel og nummer (hvis relevant)
 • Sidetal (kun i teksthenvisningen, ikke i litteraturlisten og kun hvis det er en specifik side, man henviser til, f.eks et citat, en tabel eller andet)

Elektroniske

 • Navn på forfatter(e) / redaktør(er).  (hvis mere end tre forfattere kan der afhængig af referencestil efter tredje forfatter skrives ’et al’. Forfatter kan være en organisation. Hvis ingen forfatter vælges titel både i tekst og litteraturliste.
 • Udgivelsesår
 • Titel på bog
 • Hvis oversættelse så Oversat af:. …
 • Udgave/version medmindre det er første
 • Navn på e-bogssamling (f.eks. Cab E-books)
 • [Online]
 • Available at: URL eller DOI
 • (Accessed: date)

Hvis downloaded og tilgået fra en ebogslæser:

 • Navn på forfatter(e) / redaktør(er).  (hvis mere end tre forfattere kan der afhængig af referencestil efter tredje forfatter skrives ’et al’. Forfatter kan være en organisation. Hvis ingen forfatter så titel
 • Udgivelsesår
 • Titel på bog
 • Hvis oversættelse så Oversat af:. …
 • Udgave/version med mindre det er første.
 • [E-bookreader] f.eks. Kindle eller Adobe Digital Edition
 • Available via: f.eks. E-brary, amazon.com
 • (Accessed: date)

 

Websider: Oplysninger, der skal med i litteraturlisten

 • Navn på forfatter. Hvis ingen forfatter så Organisation. Hvis ingen Organisation så titel
 • Sitets Udgivelsessår/ eller sidst opdateret. Hvis ingen dato så skriv både i teksthenvisning og litteraturliste no date
 • Titel på websiden. Hvis ingen titel (eller forfatter eller organisation) så URL.
 • Titel på tidsskrift
 • Available at: URL
 • (Accessed: date)

Teksthenvisning

Der er mange illustrative eksempler om falske websites på siden (Bradley, P., 2012)

Organisationen (Plagiarism.advice.org, no date) har en del dokumenter om.....

Litteraturlisten:

Bradley, P. (2012) Fake websites or spoof websites. Examples of false sites to aid in evaluating internet resources

Plagiarism.advice.org (no date) Detection Technologies Available from: http://www.plagiarismadvice.org/research-papers/category/detection-technologies