KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Bøger og tidsskrifter

Find materiale

Bibliotekssystemet indeholder fysiske og digitale materialer fra nationalbiblioteket, samt 4 universiteter: Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

Du finder artikler, bøger, databaser, tidsskrifter, billeder, håndskrifter, musik og meget mere

Hvis materialet ikke kan findes i Bibliotekssystemet, kan det søges i Bibliotek.dk. Vælg SCIENCE (eller et bibliotek efter eget ønske) som afhentningssted og du vil modtage en mail, så snart bogen er klar til afhentning. Er det en artikel, vil den blive sendt til dig.

Hvis materialet ikke findes i bibliotek.dk, så brug blanketten "Fandt du ikke hvad du søgte?"  og vi vil forsøge at skaffe materialet til dig. Er du ansat eller studerende på KU, er dette gratis.

Udvalgte e-tidsskrifter

Byplan Nyt
Dansk Byplanlaboratorium
År: 2003, vol. 1 -

Byplanhistorisk Skrift
Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium
År: 1985, Skrift 1 -

Fra Kvangård til Humlekule
Meddelelser fra Havehistorisk Selskab
År: 1971 -

Grønt Miljø
Bredt fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af grønne områder
År: 2014 -

Journal of European Landscapes
År: 2020, vol. 1 -

JoLa - Journal of Landscape Architecture
Journal of the European Council of Landscape Architecture School (ECLAS). 
År: 2006, vol. 1 -

Journal of Planning History
År: 2000, vol. 1 -

Journal of Urban Design
År: 1996, vol. 1 -

Landscape Ecology
År: 1987, vol. 1 -

Landscape and Urban Planning
År: 1986, vol. 13 -

Landscape Issues
The research journal of the Landscape Architecture course at the University of Gloucestershire. 
År: 1984, vol. 1 -

Landscape Journal: design, planning and management of the land
År: 2011, vol. 30 -

Landscape Research
Journal of the Landscape Research Group.
År: 1997, vol. 22 -

Landskab
Danske Landskabsarkitekters månedsmagasin (tidligere titler: Havekunst og Landskap).
Alle numre fra 1920 til 2019 er frit tilgængelige.

Planning Perspectives
År: 1996, vol. 11 -

Rural Landscapes: Society, Environment, History
År: 2014, vol. 1 -

Urban Design International
År: 2000, vol. 5 - 2012, vol. 17.

Urban History
År: 1999, vol. 26 -

E-bøger

KUB bibliotekerne har købt adgang til en række e-bogssamlinger, og her er nogle af de vigtigste indenfor dit fag. Du kan søge på bogkapitler i den enkelte samling, og i bibliotekssystemet kan du søge mange flere e-bøger.

Digital distribution af e-bøger ikke er tilladt i henhold til bibliotekets aftaler med forlagene.

CAB eBooks
Emnedækning: Landbrug, Veterinærvidenskab, Miljø, Human ernæring, Plantevidenskab.
Søgemuligheder: Bogtitel, Kapiteloverskrifter og -resumeer, Keywords, Emnebrowsing.
Fremvisningsformat: Pdf.
Restriktioner: Ingen særlige udover de generelle copyrightbestemmelser.
FAQ: About eBooks FAQs

Ebrary
Emnedækning: Alle emneområder fortrinsvist fra engelske og amerikanske forlag.
Søgemuligheder: Tekst, titel, forfatter, emne, nøgleord, udgiver, udgivelsesår m.m.
Fremvisningsformat: Online læsning i Ebrarys egen læse-applikation eller download hele bogen i 14 dage i Adobe Digital Editions format. Det kræver, at du opretter en konto i E-brary og at du, downloader Adobe Digital Editions; Det kan du gøre inde fra E-brary.
Restriktioner: Max 10 sider ad gangen, max 40 sider pr. session.

Oxford Scholarship Online
Emnedækning: Matematik, Biologi, Fysik, Historie, Økonomi, Filosofi mm.
Søgemuligheder: Brødtekst, Titel, Forfatter, Emneord. Emnebrowsing.
Fremvisningsformat: HTML (til læsning på skærm), med printvenligt format.
Restriktioner: Højst 1 kapitel kan printes eller max 5% af bogens samlede sidetal, afhængigt af bogens omfang.
FAQ: Frequently Asked Questions

Science Direct (Elsevier)
Emnedækning: Naturvidenskab, teknik,  medicin, samfundsfag og humaniora.
Søgemuligheder: Bogtitel, kapiteloverskrifter, forfatter, emneord, referencer, serietitel.
Fremvisningtsformat: Pdf.
Restriktioner: Ingen særlige udover de generelle copyrightbestemmelser.
FAQ: Frequently Asked Questions

Springer E-Books
Adgang fra: 2009-
Emnedækning: Naturvidenskab, biovidenskab, medicin, teknik, samfundsfag og humaniora.
Søgemuligheder: Titel, forfatter, resumé, issn, isbn, doi.
Fremvisningsformat: Pdf.
Restriktioner: Ingen særlige udover de generele copyrightbestemmelser. Springer henstiller til at download og print skal være i rimelige mængder.