KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Natur, have- og landskabsarkitektur

Start hos Danske Landskabsarkitekter med en introduktion til faget.
På denne side guider landskabsarkitekt MDL Annemarie Lund os gennem dansk havekunst og landskabsarkitekturs historie år 1000-2000. Her får du et kig ind i de vigtigste perioder, deres stilarter og tendenser.

Havetegninger. Link til den digitaliserede del af KUB Frederiksbergs samling af have- og landskabstegninger. Blandt andet tegninger af Edvard Glæsel, Jens Peter Andersen og Georg Boye.

Naturplejeportalen indeholder beskrivelser af naturtyper og den drift, pleje og vedligeholdelse, der skal til at sikre og udvikle et rigt plante- og dyreliv i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening. Med info om Danmarks natur, biodiversitet og klima. Find blandt andet Fredninger.dk, hvor du kan søge på fredede områder i Danmark.

Friluftsrådet (Danish Outdoor Council) arbejder gennem politisk interessevaretagelse for at skabe de bedste mulige rammer for friluftsliv og naturoplevelser.

Dansk Vejhistorisk Selskab. Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter. Selskabet udgiver tidsskriftet Vejhistorie, der kan læses online.

Natura 2000 er Miljøministeriets side for de danske naturområder, der er beskyttede under Natura 2000.  Her kan du finde information om Natura 2000 i EU. 

Havehistorisk Selskab er stiftet i 1970 med det formål at fremme oplysning om og kendskab til historiske haver og historisk havebrug samt forskning på området. Det sker blandt andet ved aktiviteter som ekskursioner og foredrag og gennem formidling i årsskriftet Fra Kvangård til Humlekule.

Landbohøjskolens Have. Haven blev anlagt i 1858 og er i dag en del af Københavns Universitet. Havens formål er at være studiehave og universitetspark, at levere planter til undervisningen og at være en grøn oase for alle. Læs mere om havens historie og dens unikke plantesamlinger.

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur. En interesseorganisation, der arbejder for bevaring og udvikling af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark, herunder projektet "Betydningsfulde Haver".

Bisbjerg Hospitals Helende Haver.  Hospitalshaverne og Parken oprindeligt tegnet af Edvard Glæsel og I.P. Andersen er i dag nyrenoverede.