KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Opslagsværker, statistik, lovgivning og patenter

Opslagsværker

Hvis du søger baggrundsviden indenfor landskabsarkitektur og bydesign:

Den Store Danske: Gyldendals åbne encyklopædi. Gratis, generelt leksikon, hvis artikler for det meste i modsætning til Wikipedia er verificeret af eksperter. Opdatering af indholdet er indstillet i 2017.

The Encyclopedia of Earth (EoE). Et gratis opslagsværk om jorden, dens økosystemer, ressourcer, og sammenspillet mellem miljø og samfund - herunder urbanisering, population, landskab m.m.. EoEs tema-artikler er skrevet og redigeret af eksperter på området.
 

Ordbøger

Både almene og faglige ordbøger er tilgængelige via biblioteket og udover at fungere som opslagsværk, kan de være gode til at finde søgeord med. En thesaurus som lister synonymer samt underordnede, overordnede og relaterede begreber er et godt værktøj i jagten på de rigtige søgeord.

Agrovoc Multilingual Agricultural Thesaurus

Cab Thesaurus

Den Danske Ordbog - moderne dansk sprog

A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture. Curl, James Stevens, 2013.

Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning. Multilingual Reference Book in English, Spanish, French, and German. Springer Verlag 2010.

Gyldendals Røde Ordbøger

Medical Subject Headings (MESH) er en NLM (National Library of Medicine) kontrolleret thesaurus brugt til indeksering af artikler i PubMed og især brugbar i forhold til Health Design.

Ordbog over det danske Sprog - historisk ordbog 1700-1950

Oxford Dictionary of English

Retskrivningsordbogen

Lovgivning

Danmark

Retsinformation
Dækker alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder i Danmark), og i Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål. De kan findes på Folketingets hjemmeside.

Internationalt

EUR-Lex
Fri adgang til europæisk lovgivning. 

Nexis Uni
Lexis-Nexis indeholder både juridisk materiale og nyheds-dokumenter. Lexis-Nexis er på disse områder verdens førende informationssystem med stof fra over 29.000 kilder. Søgning i mere end 2,9 milliarder dokumenter fra internationale, regionale og lokale aviser, telegrambureauer, (juridiske) tidsskrifter, retskilder, lovsamlinger, markedsrapporter, nyhedsbreve, firma- og finansoplysninger, m.m.

Lovguide Miljø 
LovGuide Miljø dækker de kommunale miljøopgaver i kommunerne. Støtteværktøj, der giver et bredt overblik over miljølovgivningen.
Emner: Indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang inden for affald, jord og råstoffer, natur, virksomheder og landbrug og vand. Den løbende opdatering omfatter både nationale lovgivning og nye EU-direktiver, ligesom der henvises til al relateret lovgivning. 

Lovguide Plan og Natur
LovGuide Plan og Natur dækker planområdet i kommunerne. Et støtteværktøj, der giver et bredt overblik over planlovgivningen.
Emner: Indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang med lovguide rapporter inden for kommuneplan, lokalplan, byområder, det åbne land, natur samt tværgående emner som ekspropriation, VVM og miljøvurdering. Den løbende opdatering omfatter både nationale lovgivning og nye EU-direktiver, ligesom der henvises til al relateret lovgivning. 

LovText Miljø (Schultz, Danmark)
Lovgivning på miljøområdet. Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser. 
Emner: Affald og genanvendelse, genteknologi, havmiljø, jord og grundvand, forurenet jord, kemiske stoffer, landbrug, dyrehold, skovbrug, luft, miljøledelse, grønne regnskaber, miljøbeskyttelse (generelt), miljømærkning, miljøstøtte, miljøafgifter, VVM og miljøvurdering, vandløb, spildevand, sagsbehandling, støj, vandforsyning, virksomheder (anlæg).

LovText Plan og Natur (Schultz, Danmark)
Lovgivning, domme og afgørelser om planlægning og naturbeskyttelse. Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser. 
Emner: Arealanvendelse, bebyggelse, byudvikling, infrastruktur, naturbeskyttelse og naturpleje, planlægning, VVM, offentlighed, offentlighedens adgang til naturen, forsøg, ret og pligt, sagsbehandling.

 

Patenter

Derwent Innovations Index
Sammenlægning af 2 patentdatabaser, som gør det muligt at søge både på patenterne og de publikationer (eller andre patenter), som citerer dem. (En del af Web of Knowledge databaserne)

European Patent Office
Europæisk patentdatabase.

PVS-online
Patent- og Varemærkestyrelsens databaser med danske patenter, brugsmodeller, varemærker og design.

United States Patent and Trademark Office
Amerikansk patentdatabase.

FreePatentsOnline.com
Gratis patentsøgning.

 

Statistik

Danmark

Statistikbanken, Danmarks Statistik
Detaljeret statistik om det danske samfund. Hos Danmarks Statistik finder du også en blog med tips til at finde både inden- og udenlandsk statistik indenfor en lang række spændende områder.

Internationalt

OECD iLibrary
Omfattende online-bibliotek for the Organisation for Economic Cooperation and Development med bøger, rapporter og statistik samt adgang til OECD's analyser og data.

Eurostat
Statistik for EU-medlemslandene.

FAOSTAT
Statistiske data indenfor landbrug, skovbrug, klima, miljø m.m., for ca. 200 lande.

A Dictionary of Statistics 
‘...this gem of statistical terms is highly recommended to users of statistics at all levels’ - Significance (the magazine of the Royal Statistical Society)