KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Kort, atlas og data

Danmark set fra luften. Det Kgl. Biblioteks samling af over 2 millioner luftfotos fra 1930erne og frem samt forskellige typer af kort.

KUB Datalab er en enhed på Københavns Universitetsbibliotek, der er specialiserede i databehandling og som kan hjælpe dig godt i gang med at programmere, høste, rense, analysere og visualisere dine data. De afholder kurser, som du også finder i vores kursuskalender.

Geodatastyrelsen (Danish Geodata Agency) har til opgave at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Herunder både de nyeste kort og historiske kort: Se på kort.

GEUS - Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland er en forsknings- og rådgivningsorganisation i Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. Geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning, primært knyttet til Danmark og Grønland. GEUS er associeret med EuroGeoSurveys.

GEUS digitale data og kort.

Historiske kort på nettet. Geodatastyrelsen har scannet de fleste af styrelsens gamle og antikke kort, der kan søges og ses her.

Kort og atlas. Digital samling af historiske kort og atlas fra Det Kgl. Bibliotek.

Københavns Stadsarkivs kort- og tegningssamling. Historisk samling af kort og tegninger. En del af samlingen er digitaliseret. Find blandt andet kort via Historisk Atlas og en oversigt over opdelingen af Københavns kvarterer gennem tiden.

Købstadskort - Rigsarkivet. Rigsarkivet råder over talrige kort- og tegningssamlinger, der gennem tiden er skabt af administrationen - både den statslige og lokale. Rigsarkivet opbevarer Vejdirektoratets arkiv, der rækker tilbage til 1764 og indeholder talrige topografisk detaljerede kort.

Map Collections, The Library of Congress. The Geography and Map Division of the Library of Congress har mere end 4.5 millioner kort, tegninger og billeder, og Map Collections tilgængeliggør den del, der er blevet digitaliseret og ofte er uden copyright. Hovedvægten ligger på det amerikanske, men der er materialer fra hele verden inden for fx kulturlandskaber, byer, historiske steder og begivenheder, naturfredning, trafik m.m.

Harvard Map Collection. Gamle kort, nye kort og spatial data. Noget af dette tilgængeligt online. 

Open Data DK. Initiativet er et samarbejde mellem Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense, København og Frederiksberg kommuner samt Region Midtjylland, og har til formål at samle og udstille fritstillede datasæt fra hele Danmark på én landsdækkende portal, om eksempelvis trafik- og parkeringsforhold, kultur, demografi og meget andet.

Planinfo under Erhvervsstyrelsen indeholder planer efter planloven og sikrer, at alle plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle. Læs mere om Planloven og planlægning og søg i alle planforslag og vedtagne planer efter planloven, blandt andet kommuneplaner, lokalplaner mm.

Areal Information er en del af Danmarks Miljøportal. Bredt udvalg af miljødata, der vises på kort. Data inden for naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand. 

Copenhagen Data indeholder en række datasæt fra Københavns Kommune, fx bynatur, parkeringsforhold, trafik, byens fysiske infrastruktur, grundkort, vandforbrug og vandkvalitet, m.m.

Danmarks Statistik. Alle typer af dansk statistik.