KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Tegninger, billeder og inspiration

Havetegninger. Link til den digitaliserede del af KUB Frederiksbergs samling af have- og landskabstegninger. Blandt andet tegninger af Edvard Glæsel, Jens Peter Andersen og Georg Boye.

Danmarks Kunstbibliotek har en samling af arkitekttegninger, -modeller og -fotografier, arkitektarkiver, bøger og tidsskrifter inden for arkitektur samt enkelte arkitekters arkiver af breve, sagsakter og optegnelser.

Danmark set fra luften. Det Kgl. Biblioteks samling af over 2 millioner luftfotos fra 1930erne og frem.

Mediestream giver online adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger af aviser, radio og tv samt reklamefilm. Søg blandt andet i over 35.000.000 digitaliserede avissider.

Arkitekturbilleder.dk. Dansk arkitektur fra det. 20. og 21. århundrede. Søg på værk, lokalitet, periode eller arkitekt.

Det Kongelige Akademi - Docs. Billeddatabase fra Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering med mere end 30.000 billeder af arkitektur, landskab, byrum, design, bygninger, m.m. fra hele verden. Billederne kan downloades gratis. 

Det Kongelige Akademis Bibliotek, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og Konservering. Offentligt forskningsbibliotek. Alle interesserede har adgang til at låne, benytte samlingerne og bruge biblioteket som mødested på Holmen.

Danske Landskabsarkitekter. En uafhængig forening af og for landskabsarkitekter og fagets vigtigste talerør for landskabsarkitekter og landskabsforvaltere, praktiserende som studerende. Læs faglige nyheder og portrætter og tidsskriftet Landskab, der er frit tilgængeligt frem til 2017.

Danske Landskabsarkitekter Instagram og Facebook.

Københavns Stadsarkivs fotografiske samling. Historisk fotografisk samling fra København og Frederiksberg, blandt andet Stadsingeniørens fotos – den såkaldte TMF samling. Stadsingeniørens direktorat havde ansvar for byplanlægning, samt anlæggelse og vedligeholdelse af veje, anlæg og parker. Dette arbejde er dokumenteret i en stor billedsamling. Billederne viser gader, pladser og parker med fokus på områder, der har forandret sig meget gennem 1900-tallet.

Stadsarkitektens tegninger. På Københavns Stadsarkiv findes over 180.000 tegninger fra tegnestuen under Stadsarkitektens Direktorat. I en periode på 112 år havde Københavns Kommune sin egen tegnestue, hvor otte forskellige stadsarkitekter og deres medarbejdere i tidens løb satte deres præg på byens udformning. Over 800 tegninger af bygninger, gader, byrum, pladser, institutioner mm. er digitaliseret og tilgængelige.

Frederiksberg Stadsarkiv er Frederiksbergs byhistoriske institution, der har til opgave at bevare og tilgængeliggøre arkivmateriale fra Frederiksberg. Herunder billedmaterlale og lokalplaner og tegninger for kommunen. 

Landskabsarkitektur KU på Instagram.

World Landscape Architecture. Webzine lavet af landskabsarkitekter for landskabsarkitekter verden over. Udover at publicere et magasin (abonnement nødvendigt) lægger de nyheder, boganmeldelser og links til videoer, blogs m.m. op.

Places Journal er en videnskabelig online ressource indenfor arkitektur, landskab og byplanlægning.

Scenario Journal. Scenario Journal et online magasin der fokuserer på urbane landskaber og søger at skabe en gratis interdisciplinær platform for landskabsarkitekter, arkitekter, planlæggere, økologer, ingeniører etc.

Landezine, Landscape Architecture Works. Hjemmeside, hvor tegnestuer fra hele verden kan uploade billeder og beskrivelser af deres projekter. Man kan søge på tegnestue, sted og type af projekt.

A Landscape Architect. Inspirationsside på Instagram.

Landscape First. Bydesign på Instagram: A cultural, social and political challenge for the cities of the 21st century.

Søg inspiration på Instagram:

https://www.instagram.com/explore/tags/landscapedesign/ 

https://www.instagram.com/explore/tags/landscapearchitecture/