KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Forskning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Instituttet på KU hvor landskabsarkitektur og bydesign hører hjemme. På instituttets hjemmeside finder man bl.a. en oversigt over publikationer, eksempelvis rapporter, hæfter og ph.d.-afhandlinger, hvoraf de fleste er tilgængelige til at downloade.

Skov og Landskab er et nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning inden for skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign. Herunder: Videntjenesten.

Center for Strategisk Byforskning - Publikationer. Centeret blev etableret i 2004 og har siden udgivet en mangfoldig vifte af viden, hvor der stilles skarpt på byens rum, identitet og udvikling.

Dansk Center for Byhistorie er et samarbejde mellem Den Gamle By og Aarhus Universitet med fokus på forskning og forskningsbaseret formidling indenfor urban historie og kultur.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Indgang for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentlighed til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi.

Nature, Health and Design. En forskergruppe fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, der arbejder med forskning, udvikling og læring inden for sundhedsdesign og naturbaseret behandling. Der er information, links og publikationer inden for praktisk erfaring, forskning og nyheder.

Urban Farming SCIENCE er et initiativ fra Københavns Universitet, der forsøger at samle og synliggøre de forskellige ressourcer og initiativer inden for urban farming på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på KU.

Kvinder i dansk arkitektur - en ny historie om køn og praksis. Et nyt forskningsinitiativ fra Institut for Geovidenskab og Forvaltning , der undersøger og belyser kvinders bidrag til dansk arkitektur, landskabsarkitektur og planlægning. Fokus på perioden 1925-1975, hvor de første generationer af kvinder gjorde deres indtog i arkitektfagene i Danmark. Projektets hjemmeside: Women in Danish Architecture.

Copenhagen Landscape Lectures arrangeres af Forskergruppen for Landskabsarkitektur- og urbanisme og er en forelæsningsrække åben for alle på tværs af by, land, uddannelse og praksis, som har interesse i hvordan vi former vores omgivelser.

Eclas - European Council of Landscape Architecture Schools har til opgave at fostre og udvikle landskabsarkitekturen på tværs af Europa.  

Find en forsker. Find en forsker eller forskningspublikationer fra Københavns Universitet.

Den Danske Forskningsdatabase er en central dansk database, der dækker publiceret forskningslitteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. I januar 2021 stoppede Forskningsdatabasen med at være en samlet adgang til dansk forskning, men i stedet er der adgang til lokale forskningsdatabaser fra danske forskningsinstitutioner. 

Arkitektur, Design og Konservering - Dansk portal for forskning og KUV. Basen giver overblik over forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed fra Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering Design, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus. Få kontakt til eksperterne, find deres publikationer, projekter og aktiviteter.

DART-Europe E-theses Portal er en indgang til europæiske specialer og ph.d.-afhandlinger.

Søger du danske specialer fra SCIENCE som du ikke finder i KB Bibliotekssystem kan du kontakte Pernille Lund.