KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Artikeldatabaser

Artikelsøgning

Du kan søge efter videnskabelige artikler i en lang række artikeldatabaser. For Landskabsarkitektur og bydesign er de følgende databaser de mest relevante. Nogle er mest relevante i forhold til naturressourcer og planlægning, andre i forhold til design og kreativitet.

Du søger i store, internationale databaser, og der vil være adgang til artikler via din fjernadgang, hvis biblioteket abonnerer på det pågældende tidsskrift.

Hvis biblioteket ikke har adgang til artiklen online, kan du prøve at søge på tidsskriftets titel i KB Bibliotekssystem for at se, om det findes på biblioteket i en trykt udgave. Hvis det er tilfældet, kan du bestille artiklen, og den vil så blive skannet og sendt til din email-adresse indenfor 24 timer.

Internationale baser

Agricultural & Enviromental Science Database
År:
1960-.
Producent: ProQuest
Emner: Inkluderer databaserne AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (Environmental Sciences and Pollution Management) og Environmental Impact Statements (EIS) og indeholder fuldtekst titler fra hele verden, herunder videnskabelige tidsskrifter, faglige tidsskrifter, magasiner, tekniske rapporter, konferencehandlinger og offentlige publikationer. Dækker emner som forureningens indvirkning på mennesker og dyr og miljøhandlinger og politiske reaktioner.
Søgesystem: ProQuest

Art, Design & Architecture Collection
År: 1973-. Samling af flere databaser inden for kunst, design og arkitektur.
Søgesystem: ProQuest.

Art Full Text (Wilson Web)
År: 1937-.
Producent: H.W. Wilson.
Emner: Kunst herunder billedkunst, fotografi, film, arkitektur, m.m.

Søgesystem: EBSCOhost.

DOAJ
Directory of Open Access Journals - Fuldtekst adgang til Open Access artikler uden licensbegrænsninger fra 10.102 tidsskrifter.
Producent: The DOAJ Team.
Emner: Medicin, naturvidenskab, biologi, sundhedsvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab, miljø, arkitektur, kunst, sociologi, landbrug, naturressourcer, geovidenskab, m.m.
Søgesystem: Webbrugergrænseflade.

Geobase
År: 1980-.
Producent: Elsevier.
Emner: Geovidenskab inklusiv geologi, human og fysisk geografi, miljøvidenskab, oceanografi, geomekanik, alternative energikilder, forurening, affaldsstyring, naturbeskyttelse. Peer-reviewed tidsskrifter, erhvervspubliktationer, bogserier og konference-proceedings fra mere end 60 lande.
Søgesystem: Engineering Village. 

Google Scholar
Delbase af Google kun med videnskabelig litteratur. "KB links: Fuldtekst på KB" til højre for linket indikerer, at der er adgang til artiklen i fuldtekst. Hvis ikke dette link viser sig, skal du ændre i Google Scholars indstillinger.

International Bibliography of Social Sciences
År: 1951-. 
Producent: The Library at the London School of Economics & Political Science.
Emner: Antropologi, politik, økonomi, sociologi, udviklingsstudier, human geografi, miljø, kønsforskning.
Søgesystem: ProQuest.

JSTOR
År: Varierer for de enkelte tidsskrifter og ressourcer, men indeholder bl.a. omkring 500.000 ressourcer fra før 1923 (USA) og 1870 (resten af verden) som er gratis for alle.
Producent: Non-profit-organisationen ITHAKA. 
Emner: Antropologi, sociologi, kunst, arkitektur, offentlig administration, historie, kulturhistorie, geografi, geologi, miljø, teknologi, økonomi, m.m.
Søgesystem: Webbrugergrænseflade.

Scopus
År: 1996-. inklusiv abstracts og citerede referencer (før 1996: delvist tilbage til 1823 uden citerede referencer og kun delvist abstracts). Producent: Elsevier.
Emner: Naturvidenskab, sundhedsvidenskab, biologi, miljøforskning, kemi, fysik, matematik, samfundsvidenskaberne og til dels humaniora og kunst. Inkluderer Medline, Embase, Reaxys.
Søgesystem: SciVerse.

Web of Science
År: 1900-.
Producent: Clarivate Analytics.
Emner (Core Collection): Bredt dækkende indenfor science, samfundsvidenskab og humaniora. Se også
Journal Citation Reports. Søgesystem: Web of Science. Tidsskrifter indekseret i Web of Science. Mere info.

Særligt for Health Design

Medline
År: 1946-.
Producent: U.S. National Library of Medicine.
Emner: Alle emner inden for medicin, bl.a sundhedspleje, ernæring, uddannelse, pharmakologi, anatomi, biologisk videnskab og mikrobiologi, odontologi, veterinærmedicin, psykiatri, teknisk udstyr, m.m.
Søgesystem: OvidSP. Mere info. Medline er også inkluderet i PubMed.

PsycInfo
År: 1806-.
Producent: American Psychological Association. 
Emner: Psykologi, pyskiatri, medicin, samfundsfag. PsycInfo er online-udgaven af Psychological Abstracts, en international bibliografi. Søgesystem: EBSCOhost.

Danske baser

Bibliotek.dk
En fælles portal for alle danske offentlige biblioteker. 

Infomedia
År: 1975-. Danske artikler i aviser og fagblade.

Mediestream giver online adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger af aviser, radio og tv samt reklamefilm. Søg blandt andet i over 35.000.000 digitaliserede avissider.

Den Danske Forskningsdatabase er en central dansk database, der dækker publiceret forskningslitteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. I januar 2021 stoppede Forskningsdatabasen med at være en samlet adgang til dansk forskning, men der er fra siden adgang til lokale forskningsdatabaser fra danske forskningsinstitutioner. 

Find en forsker. Find en forsker eller forskningspublikationer fra Københavns Universitet.