KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Bydesign

Bygningskultur 2015 er et initiativ mellem Kulturstyrelsen og Realdania, der blev gennemført i perioden 2010-2015  med det formål at styrke og fremtidssikre bygningsarven. Hjemmesiden er fortsat tilgængelig, og fungerer nu som et arkiv, hvor kommuner og byggerådgivere kan søge inspiration og viden om bygningskulturelle emner. Find artikler, fakta, data og typeblade - blandt andet et stort tema om Industriens Bygningsarv.

Copenhagen Architecture Festival. Årligt tilbagevendende festival for arkitektur og byplanlægning. Programmet for 2020 sætter bla. fokus på et grønt CO2-neutralt København, og observationer og fremtidige visioner for bymiljøet under en pandemi.

 

Dansk Byplanlaboratorium har i 90 år været en aktiv, uafhængig og selvstyrende institution, som har sat byplanlægningen på dagsordenen og har sikret en kvalificeret debat og faglig udvikling indenfor faget. Find publikationer, projekter, kurser og konferencer, herunder det gratis tidsskrift Byplan Nyt.

Byplanhistorisk Udvalg ligger under Dansk Byplanlaboratorium og har til opgave at belyse den nyere byplanhistorie i Danmark gennem indsamling og udgivelse af væsentligt kildemateriale, fortrinsvis indenfor en tidsmæssig afgrænsning fra tiden efter den 1. verdenskrig. På deres side kan man få adgang til det byplanhistoriske arkivmateriale såsom interviews, noter og seminarer, fx Byplanhistorisk Skrift.

 

Treepedia søger ved hjælp af computer animation baseret på Google Street Views at vække opmærksomhed omkring betydningen og bevaringen af træer i storbyer.

Center for Strategisk Byforskning - Publikationer. Centeret blev etableret i 2004 og har siden udgivet en mangfoldig vifte af viden, hvor der stilles skarpt på byens rum, identitet og udvikling.

Urban Planning. Københavns kommunes visioner for et grønnere og mere bæredygtigt København.

Københavns Museum arbejder med formidling og forskning inden for Københavns historie - fx urbanisering, byhaver, byudvikling mm.