KB logo

Kunst og Arkitektur: Materialer

Søg i WorldCat

Materialer

Find materialer

Danmarks Kunstbibliotek er Danmarks vigtigste fag- og forskningsbibliotek indenfor kunstens og arkitekturens historie og teori, foruden museologi. Vi har Nordens største samling af kunsthistorisk faglitteratur (over 300.000 bind). Bogsamlingen vokser stadig som den har gjort siden grundlæggelsen i 1754. Samlingen dækker et kvalitativt udvalg af bøger om arkitektur, billedkunst, kunsthistorie samt om tværfaglig museologi.

I bibliotekets katalog kan du søge på tværs af de fleste af bibliotekets materialetyper: bøger, tidsskrifter, artikler (om dansk kunst), arkivmaterialer og arkitekturtegninger.

Endelig har biblioteket en række samlinger af mere arkivalisk karakter. Materialet kan være af stor betydning for fagfolk med den rette interesse, og du kan se en oversigt over nogle af materialerne under arkitekturtegninger, kunsthistoriske arkiver, fotografier og dias samt udstillingsrelateret materiale

Elektroniske ressourcer

Danmarks Kunstbibliotek har licenser til en række elektroniske ressourcer, der kan benyttes fra DKBs publikumscomputere i Nyhavn (Charlottenborg Udstillingsbygning). 

Heriblandt kan nævnes artiklerne i Bibliografi over Dansk Kunst (BDK) der for en stor del er henvisningsposter, så for at få fat på dem, skal du bestille den bog, eller det tidsskrifthæfte, som det fremgår af henvisningen, at artiklen befinder sig i. BDK skal søges separat i bibliotekets katalog.

Desuden har biblioteket adgang til databaserne Wilson Art Full Text, Oxford Art Online og JSTOR fra bibliotekets lokaler i Nyhavn.

Fra en computer på KUs campus, eller i kraft af din status som studerende eller ansat ved Københavns Universitet, har du imidlertid adgang (også fjernadgang) til KUBIS’ e-ressourcer (tidsskrifter og databaser), der er mere omfattende. For fjernadgang er det altså dit KUBIS-login, som du også bruger i REX, du skal benytte.

Fra en KUBIS-computer, eller ved at logge ind som studerende eller ansat ved KU kan du også søge i Det Kongelige Biblioteks artikelbase.

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.