KB logo

Kunst og Arkitektur: Databaser

Adgang hjemmefra

Få fjernadgang til bibliokeket uanset hvor du befinder dig. Læs mere

Gode databaser til faget

Danmarks Kunstbibliotek har licenser til en del elektroniske kunstdatabaser, der kan benyttes fra DKBs publikumscomputere på Kongens Nytorv (Charlottenborg Udstillingsbygning) og i Sølvgade (i Statens Museum for Kunst). Af særlig betydning er Bibliography of the History of Art (BHA) og Wilson’s Art Full Text.

Fra en computer på KUs campus, eller i kraft af din status som studerende eller ansat ved Københavns Universitet, har du imidlertid adgang (også fjernadgang) til Det Kgl. Biblioteks samling af databaser, der er mere omfattende også på det kunsthistoriske felt. Udover BHA og Art Full Text, gælder det bl.a. Design and Applied Art Index (DAAI) og Index of Chritian Art. For fjernadgang er det altså dit KB-login, som du også bruger i REX, du skal benytte. Det kræver dog at du er tilmeldt KB som låner.