KB logo

Specialefagkoder: Fagkoder til specialer 2002-

Fagkoder til specialer 2002-

4600 - Dansk
4601 - Nordisk
4611 - Finsk
4615 - IT and cognition
4620 - Engelsk
4630 - Fransk
4631 - Italiensk
4632 - Portugisisk
4634 - Spansk
4645 - Tysk
4646 - Nederlandsk
4655 - Bulgarsk
4656 - Polsk
4657 - Russisk
4658 - Serbokroatisk
4659 - Tjekkisk
4667 - Østeuropastudier
4668 - Moderne græsk
4680 - Japansk
4681 - Kinesisk
4689 - Østasien
4690 - Sydasien
4691 - Thai
4695 - Persisk
4696 - Arabisk
4698 - Hebraisk
4699 - Assyriologi
4701 - Nærorientalsk arkæologi
4702 - Ægyptologi
4704 - Mellemøstlige studier
4706 - Tværkulturelle studier
4710 - Klassisk græsk

4714 - Latin Klassisk
4727 - Historie
4730 - Indianske sprog og kulturer
4731 - Religion
4732 - Religionshistorie
4733 - Religionssociologi
4734 - Kristendomshistorie
4740 - Eskimologi
4742 - Folkloristik
4743 - Master of Applied Cultural Analysis
4744 - Europæisk etnologi
4745 - Forhistorisk arkæologi
4746 - Klassisk arkæologi
4752 - Filosofi
4755 - Pædagogik
4759 - Retorik
4764 - Audiologopædi
4765 - Lingvistik
4766 - Indoeuropæisk
4769 - Datalingvistik
4770 - Sprogpsykologi
4778 - Filmvidenskab
4779 - Medievidenskab
4780 - Cognition and Communication
4782 - Kommunikation og IT

4784 - Visuel kultur
4786 - Kunsthistorie
4787 - Teatervidenskab
4789 - Litteraturvidenskab
4790 - Moderne kultur og kulturformidling
4795 - Musikvidenskab
4799 - Psykologi