KB logo

Specialefagkoder: Fagkoder til specialer/magisterkonferenser 1992-2002

Fagkoder til specialer/magisterkonferenser 1992-2002

600 - Dansk
604 - Finsk
605 - Nordisk filologi
606 - Nordisk litteratur
615 - Historie
620 - Engelsk
621 - Amerikanske samfundsstudier
625 - Fransk
626 - Italiensk, almen
628 - Portugisisk
630 - Spansk, almen
631 - Latinamerikansk
640 - Arabisk
641 - Balkanistisk
643 - Hebraisk
644 - Indologi
645 - Persisk sprog og kultur
646 - Japansk
647 - Kinesisk
648 - Kinesisk kultur og kunst
649 - Koreansk
650 - Nederlandsk
651 - Nygræsk, almen
652 - Nygræsk, byzantinistik
653 - Polsk sprog og kultur
654 - Russisk sprog og kultur
655 - Serbokroatisk sprog og jugoslavisk kultur
656 - Thai
657 - Tjekkisk sprog og kultur
658 - Tibetansk
659 - Tysk
660 - Østasiatiske sprog og kulturer
661 - Østeuropastudier
662 - Bulgarsk sprog og kultur
680 - Assyriologi
681 - Eskimologi

682 - Europæisk etnologi
683 - Folkloristik
684 - Forhistorisk arkæologi
685 - Græsk, klassisk
686 - Græsk, middelalder
687 - Indianske sprog og kulturer
688 - Klassisk arkæologi
689 - Latin, klassisk
690 - Latin, middelalder
691 - Nylatin
692 - Nærorientalsk arkæologi
693 - Religionshistorie
694 - Religionssociologi
695 - Ægyptologi
696 - Kristendomshistorie
699 - Psykologi
709 - Sprogpsykologi
710 - Audiologopædi
711 - Filosofi
712 - Fonetik
713 - Lingvistik, almen
714 - Lingvistik, indoeuropæisk
715 - Pædagogik
716 - Internationale pædagogik –og udviklingsstudier
717 - Voksenpædagogik
725 - Filmvidenskab
726 - Kunsthistorie
727 - Litteraturvidenskab
728 - Moderne kultur og kulturformidling
729 - Moderne litteratur og litteraturformidling
730 - Musikvidenskab
731 - Retorik
732 - Teatervidenskab
733 - Massekommunikation og massekultur

800 - Nordisk filologi
801 - Nordisk litteratur
805 - Historie
808 - Engelsk
814 - Fransk filologi
815 - Romansk filologi
816 - Semitisk filologi
817 - Slavisk filologi
818 - Pædagogik
821 - Eskimologi
822 - Europæisk etnologi
823 - Folkloristik
824 - Teatervidenskab
825 - Kunsthistorie
826 - Forhistorisk arkæologi
827 - Klassisk arkæologi
828 - Klassisk filologi
830 - Musikvidenskab
831 - Religionshistorie
832 - Religionssociologi
833 - Indianske sprog og kulturer
835 - Filosofi
836 - Almen lingvistik
837 - Indoeuropæisk lingvistik
841 - Balkanistik
842 - Litteraturvidenskab
845 - Filmvidenskab
900 - Datalingvistik
905 - Moderne kultur og kulturformidling