KB logo

Germansk: Velkommen

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jørgensen
Informationsspecialist

Fagområde: Tysk

Har du brug for hjælp til litteratursøgning? 

Ring på tlf. 9132 4129

eller skriv en email

Referencehåndteringsværktøjer

Har du styr på kilderne?

Endnote - Mendeley - Zotero

Spørg biblioteket

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Faget

Faget beskæftiger sig med de tysksprogede landes sprog, litteratur og historie. Det spænder over både sprogvidenskab og praktisk sprogfærdighed, litteraturhistorie, litterær analyse og teori samt kultur- og samtidshistorie og nyere tids historie.

Denne side henvender sig i første række til studerende og ansatte ved tyskstudiet på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom) ved Københavns Universitet (KU). Andre interesserede er dog meget velkomne til også at bruge siderne. Er du ikke studerende eller ansat ved KU, har du kun adgang til onlineressourcerne ved fremmøde på et af Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Biblioteket er parat til at svare på spørgsmål inden for litteratur- og informationssøgning. Du kan finde kontaktinformationerne i boksen til højre.

Via fanebladene ovenfor findes vejledninger til søgning i forskellige materialetyper samt redskaber til søgning i form af opslagsværker og databaser. Desuden giver en linksamling adgang til udvalgte steder og ressourcer på internettet

Engerom bibliotek

KUB Søndre Campus

Find litteratur

Ny på biblioteket?