KB logo

Geologi: Velkommen

Find litteratur

KUB Nord

Fakultetsbibliotek for natur- og sundhedsvidenskaberne

Nørre Allé 49
2200 København N

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Spørg biblioteket

Foreslå en bog

Geologi

Volcan Teneguía, La Palma 

Geologi ved Københavns Universitetsbibliotek omfatter alle fagets grundvidenskabelige dele såsom geokemi, petrologi, mineralogi, palæontologi og stratigrafi

The Skaergaard Intrusion: The History of Research, its Environment and annotated Bibliography

Skærgårdintrusionen i Østgrønland er i geologiske kredse kendt verden over på grund af exceptionelle blotninger af magmatisk lagdeling.  I denne nye bog gennemgår Kent Brooks intrusionens udforskningshistorie fra tiden omkring British Arctic Air Route Expedition i 1930'erne og frem til nutiden, hvor  intrusionen fortsat studeres. 

 

Nyere geologibøger på biblioteket

Kort og atlas

Topografiske atlas er opstillet i opstillingsgruppe B på læsesalen. Fakultetsbibliotekets kortsamling omfatter bl.a. danske, grønlandske og islandske topografiske kort samt temakort indenfor geologi, geografi og geofysik.

 

Emneklassifikation 1900-2007

I perioden 1900-2007 blev bibliotekets geologiske bøger emneklassificeret efter dette system. De understregede emnekoder kan med omgivende anførselstegn benyttes til at finde bøger i  REX.  F.eks. "geol 452", "geol 46b"

Fagansvarlig

Martin Weile
Informationsspecialist
+45 9132 4137
mawe@kb.dk

Ny på biblioteket?