Farmaceutisk Videnskab: Home

Farma-samlingen

KUB Nord
Nørre Alle 49
2200 København N

Kurser og workshops

Ny på biblioteket?

Hvad kan vi hjælpe dig med? Hvordan bliver du låner? Og meget mere...

Om fjernadgang

Hjælp og vejledning til at finde dine artikler og databaser online.

Gyldendals røde ordbøger online

Print & Wi-Fi

Betaling af print og adgang til Wi-Fi for studerende og ansatte ved Pharmaschool: KUNet.

Farmaceutisk videnskab

Farmaceutisk Videnskab har lægemidler som omdrejningspunkt. Herunder kemisk, farmakologisk og farmaceutisk forskning og udvikling, produktion og kvalitetssikring, registrering, markedsføring samt information og rådgivning om lægemidler.

Farma-samlingen
Farma-samlingen på KUB Nord har til opgave at støtte forskning og undervisning på PharmaSchool under Københavns Universitet. KUB Nord er offentligt tilgængeligt og servicere således også privatpersoner og virksomheder.

Samlinger består af nye og ældre bøger, tidsskrifter, trykte såvel som elektroniske og derudover stilles der en lang række databaser og andre elektroniske ressourcer (e-tidsskrifter og e-bøger m.v.) til rådighed. Den elektroniske samling er reguleret af licenser. Samlingen indeholder en særsamling af farmakopéer og en ældre samling af litteratur om apotekervæsnet og lægemiddelfremstilling.

Bøger og tidsskrifter

 

Udvalgte e-bøger og e-ressourcer

Danske Lægemiddel­standarder: DLS

Danske Lægemiddelstyrelsens standarder, som ikke er beskrevet i European Pharmacopoeia, for råvarer og lægemiddelfremstilling, gældende for lægemidler på det danske marked.
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/kontrol-og-inspektion/danske-laegemiddelstandarder


Analytical Profiles of Drug Substances and Excipients & Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology
Analytisk, fysisk/kemisk og farmakologisk beskrivelse af aktive lægemiddelstoffer. 

Pharmaceutical formulation development of peptides and proteins / edited by Lars Hovgaard, Sven Frokjaer, Marco van de Weert. - 2. ed.. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2013

The rapid advances in recombinant DNA technology and the increasing availability of peptides and proteins with therapeutic potential are a challenge for pharmaceutical scientists who have to formulate these compounds as drug products. 

Pharmaceutical Formulation Development of Peptides and Proteins, Second Edition discusses the development of therapeutic peptides and proteins, from the production of active compounds via basic pre-formulation and formulation to the registration of the final product.

Adgang for: KB, KUB + universitetshospitaler
https://www-dawsonera-com.ep.fjernadgang.kb.dk/abstract/9781439853894


Rang & Dale's pharmacology / edited by Rang, H., Ritter, James, Flower, R. J., Rod J, & Henderson, Graeme. - 8. ed.. - [S.l.] : Elsevier, 2016.

Rang & Dale's Pharmacology provides you with all the knowledge you need to get through your pharmacology course and beyond. The book present a clear and accessible approach to the analysis of therapeutic agents at the cellular and molecular level through detailed diagrams, full-color illustrations, and pedagogical features. Plus, USMLE-style review questions and additional learning tools online at studentconsult.com make this the perfect resource to turn to for a full understanding of key concepts in pharmacology.

https://rex.kb.dk/primo-explore/fulldisplay?docid=KGL01008981852&context=L&vid=NUI&search_scope=KGL&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=da_DK


Human physiology : an integrated approach / Dee Unglaub Silverthorn. - 6. ed., Pearson new international ed.. - Boston, Mass. : Pearson Education, 2013.

Human Physiology: An Integrated Approach broke ground with its thorough coverage of molecular physiology seamlessly integrated into a traditional homeostasis-based systems approach. The newly revised Sixth Edition introduces a major reorganization of the early chapters to provide the best foundation for the course and new art features that streamline review and essential topics so that students can access them more easily on an as-needed basis. Recognized as an extraordinary educator and active learning enthusiast, Dr. Silverthorn incorporates time-tested classroom techniques throughout the book and presents thorough, up-to-date coverage of new scientific discoveries, biotechnology techniques, and treatments of disorders. 

Adgang for: KB, KUB + universitetshospitaler
https://www-dawsonera-com.ep.fjernadgang.kb.dk/abstract/9781292038865

Subject Guide

Annemette Møller Hansen
Forskningsbibliotekar, cand.pharm.
 
Contact:
KUB Nord
Nørre Alle 49
2200 København N
TEL +45 9132 4134

E-mail anmh@kb.dk

Subject Guide

Martin Weile's picture
Martin Weile
Kontakt:
KUB Nord
Nørre Alle 49
2200 København N
+45 91324137

Kontakt biblioteket

Bestil en Informationsspecialist

Få en individuel vejledning omkring litteratur- og informationssøgning via databaser, håndbøger og på Internettet. ​

Bestil en informationsspecialist er et tilbud til alle forskere, undervisere og studerende tilknyttet PharmaSchool, både som enkeltpersoner og i grupper.

Henvend dig med mindst en uges varsel og bestil tid.

Bestil en Informationsspecialist