KB logo

Etnologi: Forside

Her finder du links til fagets vigtigste databaser, opslagsværker og tidsskrifter. Klik på fanebladene ovenfor.

 

Oddur Hansen

oddh@kb.dk
(+45) 9132 4654

 

Lars Kjær

lakj@kb.dk
(+45) 9132 4613

Etnologi KUB SC

 

Europæisk etnologi er studiet af, hvordan mennesker i sine måder at leve på, påvirker og genspejler Europas generelle kulturhistorie. Hvordan forstår vi vores egen og andres måde at leve på? Hvordan forklarer vi kulturelle forskelle i levevis og opfattelse? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som etnologer forsøger af besvare.

Faget indkluderer studiet af danske førindustrielle traditioner og livsformer, men beskæftiger sig primært med kulturprocesser og kulturmøder i den moderne verden. Faget ligger derfor i det daglige arbejde nærmere ved samfundsvidenskabelige fag som antropologi og sociologi, end ved de traditionelt historisk-arkæologiske fag.

En sidegren af faget er Museologi, som udforsker hvorledes man visuelt formidler forskningsresulteter til offentligheden.

KUB datalab

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Du finder et udvalg af bøger og tidsskrifter på ToRS/Saxo-biblioteket i bygning 10.2.47.
Læs mere om biblioteket her.

Find vej til biblioteket med videoen her: