KB logo

EndNote: Tidsskriftsforkortelser

Import af liste med tidsskriftsnavne og deres forkortelser

Forkortelser af tidsskriftstitler

Forkortelse af tidsskriftsnavne

Tools -> Define Term Lists -> Journals -> Terms

Nogle referencestandarder forkorter tidsskriftsnavne. Det gælder blandt andet Vancouver.

Eksempel

Tidskriftet: Journal of Cancer Science & Therapy
Forkortes: J Cancer Sci Ther

Og

Tidsskriftet: Journal of the American Society for Information Science 
Forkortes: J Am Soc Inf Sci

Import af liste med forkortelser af tidsskriftstitler

Import af liste med forkortede tidsskriftsnavne

Forkortelserne styres af tidsskriftsforkortelses lister, som skal importeres, i Endnote.

  • Endnote 20: I menuen klik på "Library" og vælg "Define Term Lists...".

I pop-up vinduet vælg "Journals" og klik på "Import List..."

Mac: Du skal finde folderen hvor du har installeret Endnote: Harddisk/Applications(programmer)/EndNote (EndNote version Nummer)/Terms

Marker den liste der passer til dit fagområde og åbn den.
Det er muligt at importere flere lister. Men de skal importeres én ad gangen.

Læs mere på Clarivate Analytics, blandt andet hvordan du sletter forkerte forkortelser: https://support.clarivate.com/Endnote/s/article/EndNote-Generate-full-or-abbreviated-journal-names?language=en_US