KB logo

EndNote: Importer Ovid SP (Embase, IPA, Medline, Agricola)

Importer referencer fra Embase (OvidSP)

Foretage din søgning i en OvidSP database: Agricola, Embase, International Pharmaceutical Abstracts, Medline m.m.
Klik på "Export"

Vælg format, enten "Endnote" eller "RIS", RIS er lettest at åbne i Endnote.

Under "Fields" vælg hvor mange oplysninger om referencen du vil eksportere. 
Klik på Export og gem referencerne

Referencerne bliver gemt i cgi eller RIS formatet, og skal nu åbnes i Endnote.
RIS filer kan åbnes direkte.

CGI filer skal forbindes med Endnote første gang du benytter filformatet.

Mac - Åben CGI filer

Første gang Endnote skal importere referencer i en nyt filformat, så skal din Mac lære at Endnote skal åbne denne type fil. Det gøres via Finder: Klik med 2 fingre (eller Ctr + klik) på filen du vil åbne, og Finder åbner følgende menu

Vælg "Choose Application".

Sæt kryds i "Allways open with", så din Mac husker at filformatet og Endnote hører sammen.
Åben og importer referencerne.

Hvis du bliver bedt om at åbne et bibliotek, så finder du "My Endnote Library" i folderen "Documents.

Pc - åben CGI filer

På Pc åbner du filen. Hvis filformatet er ukendt, så bliver du mødt af følgende menu:

Klik på "More apps/Flere programmer"

Vælg Endnote, og afkryds at du altid vil benytte dette program.
Åben og importer referencerne.