KB logo

EndNote: Importer referencer

Import af referencer

Endnote kan importere referencer fra de fleste databaser og i mange forskellige formater.
Først skal referencerne eksporteres fra databaserne. Her efter skal de importeres/åbnes af Endnote.
Det er bedst at vælge formaterne RIS eller EndNote.

Vejledning til import af referencer:

Ukendte reference filformater

Åben ukendte reference filformater


Pc - Import af ukendte reference filformater

Hvis filformatet er ukendt, så bliver du mødt af følgende menu:

Klik på "More apps/Flere programmer"

Vælg Endnote, og afkryds at du altid vil benytte dette program.
Åben og importer referencerne.


Mac - Import af ukendte reference filformater

Første gang Endnote skal importere referencer i en nyt filformat, så skal din Mac lære at Endnote skal åbne denne type fil. Det gøres via Finder: Klik med 2 fingre (eller Ctr + klik) på filen du vil åbne, og Finder åbner følgende menu

Vælg "Choose Application".

Sæt kryds i "Allways open with", så din Mac husker at filformatet og Endnote hører sammen.
Åben og importer referencerne.

Hvis du bliver bedt om at åbne et bibliotek, så finder du "My Endnote Library" i folderen "Documents.