logo

Det Kgl. Bibliotek: Nationalt Licenskonsortium

Konsortiet

Det Kgl. Bibliotek driver det nationale licenskonsortium, der forhandler og administrerer licensaftaler for videregående uddannelser, ungdomsuddannelser og andre offentlige institutioner i Danmark. 

Konsortiet er inddelt i tre områder:

Videregående uddannelser Ungdomsuddannelser Indtægtsdækket virksomhed