KB logo

Gymnasieelever: Søgevejledning

Kom godt i gang med at søge

Kort om REX

REX er bibliotekets katalog. Her er bibliotekets bøger, tidsskrifter m.m. registreret. For at hjælpe dig i gang med at emnesøge i REXhar vi lavet en vejledning til REX. Vejledningen er primært rettet mod søgning af bøger og er tilgængelig i PDF herunder.

Hvor søger jeg litteratur?

Du kan finde meget i vores online katalog REX. Det er også i REX du skal logge ind for at bestille bøgerne frem. Du logger ind ved at taste hele dit cpr-nr. samt den 4 cifrede pin-kode, som du valgte, da du udfyldte den elektroniske indmeldelsesblanket. Til artikelsøgning kan du med fordel bruge de fagspecifikke databaser, som der er adgang via fagsiderne.

Spørgsmål til litteratursøgning

Har du spørgsmål til litteratursøgning, kan du skrive til biblioteket. Dit spørgsmål vil blive besvaret indenfor 24 timer af en informationsspecialist.

Find vores fagsider

  Fagsiderne fungerer som små portaler til relevante databaser og tidsskrifter for de enkelte fag. Her finder du oversigter over fag som historie, arkæologi, kemi, psykologi, sundhedsvidenskab o. a. Fagsiderne er udarbejdet af medarbejdere på KUB Bibliotekerne.

Bibliotek.dk

I bibliotek.dk kan du bestille bøger, tidsskrifter og artikler fra alle de danske folke- og universitets- biblioteker.

Bor du langt fra København, brug da bibliotek.dk til at bestille bøger fra KUB Bibliotekerne til levering på dit lokale folkebibliotek.

Danske aviser