KB logo

Gymnasieelever: Hjem

Sådan bruger du bibliotekerne

Kære gymnasieelev!

Når du henvender dig til Det Kongelige Bibliotek eller til KUB (Københavns Universitetsiblioteker) skal du være opmærksom på:

  • At søge og finde litteratur til eksempelvis et studieretningsprojekt (SRP) eller studieretningsopgave (SRO) tager tid.
  • At litteraturen ofte er på et fremmedsprog, især engelsk og tysk.
  • At bøger og tidsskrifter er skrevet for universitetsstuderende og forskere og derfor kan være vanskelige at forstå.

Hvad kan du få hjælp til?

  • Vejledning i brug af REX (bibliotekets katalog) samt andre databaser
  • Orientering i bibliotekets fysiske samlinger, dvs. håndbøger, tidsskrifter, aviser mm.
  • Henvisning til andre faglige biblioteker, hvis det er relevant.
  • Komme i gang med at søge litteratur og informationer, men vi løser ikke din opgave for dig.

Hvad forventer vi af dig?

  • At du først har søgt litteratur og informationer i dit eget uddannelsesbibliotek og/eller lokale folkebibliotek, inden du henvender dig til os.
  • At din problemstilling, dvs. opgave eller projekt på forhånd er defineret og afgrænset.
  • At du har et vist kendskab til det faglige indhold af din problemstilling, dvs. har læst om emnet og kender til nogle af fagtermerne.

Find rundt

Studiepladser, grupperum og skabe
Hvor kan du finde plads?

Wifi
Trådløst netværk på bibliotekerne

Alle biblioteker
Fra fakulteter til institutter