KB logo

Nordisk ret: Retspraksis

Fællesnordiske kilder til retspraksis

Norsk retspraksis

De almindelige domstole udgøres af Norges Høyesterett, lagmannsretter (tilsvarer landsret) og tingretter (tilsvarer byret). Derudover findes skifteret, særdomstole og domstollignende forvaltningsorganer. Man kan læse mere om disse hos Norges Domstoler

 

Finsk retspraksis

Svensk retspraksis

De almindelige domstole i Sverige udgøres af Högsta Domstolen, hovrätter og tingsrätter. Derudover kommer de forvaltningsretlige domstoler förvaltningsrätterna, kammarrätter og Högsta förvaltningsdomstolen, samt specialdomstoler som afgør sager indenfor forskelige specialområder, fx  Arbetsdomstolen og Försvarsunderrättelsedomstolen. Læs mere hos Sveriges Domstolar.


Hvor findes afgørelser fra:

Högsta domstolen
JUNO - Indeholder referat af afgørelser fra 1911-.

Nytt juridiskt arkiv avd. 1 (1874-)
Se under Karnov/Praxis i JUNO.

Hovrätten
Rättsfall från Hovrätterna 1980-. - udvalgte afgørelser
Svensk juristtidning 1916-1980 - udvalgte afgørelser

Tingsrätten
Tingsrättens dommer bliver ikke offentliggjort.

Högsta förvaltningsrätten
Regeringsrättens årsbok 1909–2010.
Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2011–.

Kommentarer til retspraksis
Rättspraxis i litteraturen : Nytt juridiskt arkiv 1930-1997 : Rättsfall från hovrätterna 1980-1997.
Nils Regner 1902-1978 Nils-Olof Berggren 1940-; Ove Lindh 1932-1999.

Islandsk retspraksis