KB logo

Nordisk ret: Forarbejder

Lovforarbejder i de nordiske lande

Kommissionsbetænkninger
Norges offentlige utredninger (NOU) og i Sverige, Statens offentliga utredningar (SOU), er det der i Norge og Sverige tilsvarer de danske kommisionbetænkninger. 

Lovforslag
I Norge benyttes også lovforslag som begreb, men både i Norge, Sverige og Finland kaldes lovforslag propositioner

Forarbejder - norsk ret

I Norge sker det lovforberedende arbejde i regeringen, mens selve lovbehandlingen sker i Det norske storting. Stortinget har udarbejdet en oversigt over Lovarbeidet.

Lovforslag og andre lovforarbejder er offentligt tilgængelige dokumenter og kan findes hos Stortinget og Regeringen. Københavns Universitetsbibliotek giver adgang til betalingsdatabaser hvor man kan finde forarbejder linket sammen med love og retspraksis. 

  • Norges Offentlige Utredninger (NOU) kan findes hos regeringen og i Lovdata.

Forarbejder - finsk ret

Finske forarbejder udgøres af kommitebetænkninger (kommittébetänkanden), arbejdsgrupperapporter (arbetsgruppsrapporter), forslag fra regeringen (regeringspropositioner), og udvalgsbetænkninger fra riksdagen (riksdagens utskottsbetänkanden).

Trykte, finske forarbejder publiceres i serien Riksdagshandlingar (1909-). Fra 1975 har serien været opdelt i delerne A-F (finsk) og A-D (svensk), samt Hakemisto/register.

Forarbejder - svensk ret

Motioner: forslag fra Riksdagens medlemmer

Propositioner og skrivelser: forslag fra Regeringen.

Framställningar og redogörelser: kommer fra organ, som Riksdagen har udpeget.

Love og regler på Island