KB logo

Nordisk ret: Love og regler

Sådan bliver loven til

  

 

Sådan bliver loven til i:

Love og regler i Norge

Kundgørelse af nye og ændrede love, anordninger og bekendtgørelser sker i Norsk Lovtidend. Lovtidend er gratis tilgængelig, men ligger i Lovdatas baser.

Se Rettsdatas Nyhedsblog for at læse mere om brug af databasen.

Norge og EU
Norge er ikke medlem af EU, men har adgang til EUs indre marked og andre EU-rettigheder, som medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og igennem Schengenaftalen. 

Læs mere om Norges forhold til EU på sitet Europalov.

Love og regler i Finland

I Finland er det riksdagen, der stifter ny lovgivning og som ændrer gamle love. Det sker ud fra propositioner fra regeringen eller en lagmotion fra et medlem af riksdagen (riksdagsledamot). Derudover behandler riksdagen lovinitiativer fra offentligheden (medborgarinitiativ), dersom de er underskrevet af mindst 50 000 borgere. 

Efter endt behandling skal en lov stadfestes af den finske præsident, inden den publiceres i Finlands författningssamling (link til REX). For at læse mere om selve lovgivningsprocessen, se link i boksen til venstre. 

Love og regler i Sverige

Love og regler på Island