Antropologi: Hvordan laver man en litteraturliste?

Spørg biblioteket

Hvordan laver man en litteraturliste?

Formålet med litteraturlister er at dokumentere brug af kilder og gøre andre i stand til at opspore kilderne.

Litteraturlister ordnes efter forfatterens efternavn – det mest usædvanlige efternavn først, f.eks. –sen navne kommer til sidst: Roest Pedersen, Jesper.

Tegnsætning i listen kan diskuteres, men vær konsekvent.

Henvisning til bøger

Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr.).

Titlen er understreget/ kursiveret.

Udgave skrives kun på listen, hvis det ikke drejer sig om 1. udgave.

Harder, Jonathan Bugge & Sigge Winther Nielsen. (2008). Om politisk tæft: 14 historier om dansk og international politik: Brugen af cases i samfundsvidenskabelig undervisning. Kbh.: Thomson Reuters.

Henvisning til tidsskriftsartikler

Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel: undertitel. Tidsskriftets titel, vol.(nr), sidetal.

Publikationens navn er understreget/ kursiveret.

Roest Pedersen, Jesper. (2008). Spiller strukturel magt en rolle for danske kommunernes miljøhensyn?: Erhvervsliv og politikere. Politica, vol.40(1), s. 6-24.

Henvisning til antologibidrag

Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel: undertitel. I/In: Antologiens redaktør (red./ed.): antologiens titel (evt. udgave, sidetal). Udgivelsessted: Forlag.

Antologiens titel er understreget/ kursiveret.

McNay, Lois. (2007). Subjekt, psyke og handling. I: Dorte Marie Søndergaard (red.): Feministiske tænkere: En tekstsamling (s.136-159). Kbh.: Hans Reitzel.

Henvisning til Internet dokumenter

Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret besøgsdato: URL.

Titlen er understeget/ kursiveret.

Udenrigsministeriet. (2008, 21. juli). Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012: Regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan 2008-2012. Lokaliseret d. 3. september 2008: http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm.


Henvisning til Avisartikler

Artiklens forfatter. (årstal, dato). Artiklens titel. Værtspublikation (udgivelsessted), sektion, sidetal.

Værtspublikationens titel er understreget/ kursiveret.

Rothenborg, Michael. (2008, 16. august). Portræt: Han vil gøre EU hypet og fedt. Politiken, 1. sektion, s. 4.

Flere eksempler og henvisningtyper:

Skov, Annette (2007). Referer korrekt!: Om udarbejdelsen af bibliografiske referencer. Kbh. Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret d. 3. september 2008:
http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/default.htm

Kontakt

Erik Schwägermann 
Informationsspecialist
Telefon: 91 32 46 17
Mail: es@kb.dk

Per Hansen 
Informationsspecialist
Telefon: 9132 4586
Mail: peha@kb.dk