Antropologi: Hvordan laver man en litteraturliste?

Spørg biblioteket

Få gode studievaner

Find genveje til et godt studieliv. Internet værktøjer, vejledninger og teknikker. Læs mere...

Hvordan laver man en litteraturliste?

Formålet med litteraturlister er at dokumentere brug af kilder og gøre andre i stand til at opspore kilderne.

Litteraturlister ordnes efter forfatterens efternavn – det mest usædvanlige efternavn først, f.eks. –sen navne kommer til sidst: Roest Pedersen, Jesper.

Tegnsætning i listen kan diskuteres, men vær konsekvent.

Henvisning til bøger

Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr.).

Titlen er understreget/ kursiveret.

Udgave skrives kun på listen, hvis det ikke drejer sig om 1. udgave.

Harder, Jonathan Bugge & Sigge Winther Nielsen. (2008). Om politisk tæft: 14 historier om dansk og international politik: Brugen af cases i samfundsvidenskabelig undervisning. Kbh.: Thomson Reuters.

Henvisning til tidsskriftsartikler

Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel: undertitel. Tidsskriftets titel, vol.(nr), sidetal.

Publikationens navn er understreget/ kursiveret.

Roest Pedersen, Jesper. (2008). Spiller strukturel magt en rolle for danske kommunernes miljøhensyn?: Erhvervsliv og politikere. Politica, vol.40(1), s. 6-24.

Henvisning til antologibidrag

Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel: undertitel. I/In: Antologiens redaktør (red./ed.): antologiens titel (evt. udgave, sidetal). Udgivelsessted: Forlag.

Antologiens titel er understreget/ kursiveret.

McNay, Lois. (2007). Subjekt, psyke og handling. I: Dorte Marie Søndergaard (red.): Feministiske tænkere: En tekstsamling (s.136-159). Kbh.: Hans Reitzel.

Henvisning til Internet dokumenter

Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret besøgsdato: URL.

Titlen er understeget/ kursiveret.

Udenrigsministeriet. (2008, 21. juli). Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012: Regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan 2008-2012. Lokaliseret d. 3. september 2008: http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm.


Henvisning til Avisartikler

Artiklens forfatter. (årstal, dato). Artiklens titel. Værtspublikation (udgivelsessted), sektion, sidetal.

Værtspublikationens titel er understreget/ kursiveret.

Rothenborg, Michael. (2008, 16. august). Portræt: Han vil gøre EU hypet og fedt. Politiken, 1. sektion, s. 4.

Flere eksempler og henvisningtyper:

Skov, Annette (2007). Referer korrekt!: Om udarbejdelsen af bibliografiske referencer. Kbh. Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret d. 3. september 2008:
http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/default.htm

Kontakt

Erik Schwägermann 
Informationsspecialist
Telefon: 91 32 46 17
Mail: es@kb.dk

Per Hansen 
Informationsspecialist
Telefon: 9132 4586
Mail: peha@kb.dk