Antropologi: Emnesøgning

Emnesøgning

Bøger og artikler om bestemte emner kan findes i databaser på 3 forskellige måder: Enten ved hjælp af de almindelige ord, som optræder i forbindelse med publikationen - eller ved hjælp af de specifikke ord eller koder, som kan være hæftet på publikationen.

Fritekstsøgning
 
Søgning ved hjælp af sprogets almindelige ord. I søgningen benyttes normalt ét ord, forskellige ord for emnets forskellige aspekter kombineret med og, forskellige synonymer for samme emne (aspekt) kombineret med eller - eller en kombination af de to sidste. Metoden kan anvendes i alle baser, herunder f.eks. REX, bibliotek.dk og internationale artikelbaser. Metoden er især velegnet i forbindelse med brede eller upræcise søgninger - og i situationer, hvor der er mulighed for at søge præcist ved hjælp af et begrænset antal specifikke fagudtryk.

Søgningen foretages normalt på en sådan måde, at det ikke specificeres, om søgeord skal optræde i titler, indholdsfortegnelser, abstracts eller som emneord mv. I de fleste internationale artikelbaser benyttes engelske søgeord for at finde publikationer på alle sprog - i andre baser skal søgeord på andre sprog benyttes, når materiale på disse sprog skal findes, det gælder f.eks. REX og bibliotek.dk. 

Emneordssøgning

Søgning ved hjælp af de specielle emneord, som poster i databaser kan være udstyret med. I søgningen benyttes normalt ét emneord - eller flere emneord kombineret med og/eller - som beskrevet ovenfor. Metoden kan anvendes i mange baser, herunder REX, bibliotek.dk og de fleste internationale artikelbaser. Metoden er især velegnet, hvor der er tale om middelbrede søgninger, hvor mange synonymer betegner ca. det samme emne, eller hvor samme ord kan optræde i forbindelse med forskellige emner. 

Normalt omfatter emneordene også stedord - og i nogle af de internationale baser kan emneordene findes og søges via en særlig ordbog (THESAURUS). Internationale artikelbaser rummer normalt engelske emneord, mens bibliotek.dk rummer danske emneord - og emneordene i REX er normalt på dansk eller engelsk. Emneordene har forskellige navne i forskellige baser. 

Systematisk søgning
 
Søgning ved hjælp af de emnekoder, som poster i databaser kan være udstyret med. I søgningen benyttes normalt én kode - flere koder kan altid kombineres med eller og i visse tilfælde med og - som beskrevet ovenfor. Metoden kan anvendes i nogle baser, herunder f.eks. REX, bibliotek.dk og nogle internationale artikelbaser. Forskellige baser rummer en eller flere forskellige typer emnekoder.

REX rummer forskellige typer emnekoder, nogle af disse omfatter stedkoder - og kun nogle bøger (ikke alle) kan findes ved hjælp af (en bestemt type) emnekoder. Med disse forbehold er metoden velegnet i omtrent samme situationer som emneordssøgning.

Kontakt

Erik Schwägermann 
Informationsspecialist
Telefon: 91 32 46 17
Mail: es@kb.dk

Per Hansen 
Informationsspecialist
Telefon: 9132 4586
Mail: peha@kb.dk