Antropologi: Tidsskrift og artikelsøgning

Tidsskrift og artikelsøgning

Hvordan findes en kendt artikel i et tidsskrift?

 • En specifik artikel, hvis forfatter/titel og tidsskriftets titel/årgang/nummer er kendt.   
 • Søg tidsskriftet i REX (bøger mv.) - skriv tidsskriftets titel og vælg tidsskrifter i boxen nedenfor. REX indeholder både trykte og online tidsskrifter. Find årgang, nummer og evt. artikel - og bestil eller print.
   
 • Søg tidsskriftet i E-ressourcer - vælg samfundsvidenskabelige tidsskrifter og skriv tidsskriftets titel. E-ressourcer indeholder kun online tidsskrifter. Find årgang, nummer, artikel og print.
   
 • Søg artiklen i REX (artikler) ved hjælp af forfatters efternavn og/eller 1-2 titelord - og print om muligt. Denne del af REX indeholder en del online artikler (men ikke alle) og danske artikler (næsten ingen online). Findes artiklen ikke, eller findes den ikke online, prøv da en af metoderne ovenfor.
   
 • Hvis tidsskriftet/artiklen ikke er i REX, men ønskes skaffet fra et andet bibliotek - benyt Fandt du ikke hvad du søgte? øverst på skærmen.

Hvordan findes ukendte artikler i tidsskrifter?

 • Artikler som omhandler bestemte emner, men hvis forfatter/titel mv. ikke kendes i forvejen.
   
 • Søg artikler i internationale fagbibliografier - vælg E-ressourcer, vælg samfundsvidenskabelige databaser og skriv navnet på en base. Baserne indeholder en stor mængde tidsskriftartikler (evt. også bøger og artikler i bøger) fra hele verden, dog især fra engelsktalende lande. Der er normalt links fra de fundne artikler mv. til REX - og også til artiklerne online, hvis de haves.  
   
 • Søg artikler i REX (artikler). Indeholder en del online artikler (men ikke alle) og danske artikler (næsten ingen online).
   
 • Søg artikler i fuldtekstbaser - vælg E-ressourcer, vælg genveje til artikler og bøger i fuld tekst, vælg en base. Baserne indeholder artikler fra nogle online tidsskrifter, men fra hvilke og hvor mange varierer fra base til base - dvs. noget kan findes og andet kan ikke findes i disse baser.
   
 • Søg artikler i enkelte online tidsskrifter - find tidsskrifterne enkeltvis i E-ressourcer som beskrevet ovenfor. Nogle tidsskrifter er emnespecifikke - men artikler om bestemte emner publiceres ikke kun i emnespecifikke tidsskrifter.
   
 • Søg artikler i nordiske artikelbaser - bibliotek.dk, LIBRIS og Norart indeholder hhv. danske, svenske og norske artikler. bibliotek.dk findes på nettet, de to andre findes i E-ressourcer under databaser, alment og tværfagligt.
   
 • Søg tyske artikler i IBZ online - findes i E-ressourcer under databaser, alle fag.

Kontakt

Erik Schwägermann 
Informationsspecialist
Telefon: 91 32 46 17
Mail: es@kb.dk

Per Hansen 
Informationsspecialist
Telefon: 9132 4586
Mail: peha@kb.dk