KB logo

Audiologopædi: Tidsskrifter

Tidsskrifter: sprog og lingvistik
På denne side finder du udvalgte tidsskrifter inden for audiologopædi og lingvistik som du har adgang til gennem Det Kgl. Bibliotek. Hvis du ikke er studerende eller ansat, er der dog kun adgang ved fremmøde på et af Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Hvis du er interesseret i at finde flere tidsskrifter, så se listen i Det Kgl. Biblioteks søgesystem. Hvis du ønsker at finde open access tidskrifter, så kan du søge i DOAJ, The Directory of Open Access Journals

Elektroniske tidsskrifter

Du kan få adgang til e-tidsskrifter om audiologopædi i bibliotekssystemet. Der er fjernadgang for KU-ansatte og studerende, samt visse hospitalsansatte. 

Open access

 

Find flere sprogvidenskabelige tidsskrifter med open access i Directory of Open Access Journal (DOAJ).