KB logo

Musikvidenskab: Noder og e-noder

Find litteratur

Trykte noder

Det Kongelige Bibliotek råder over en stor nodesamling, hvoraf meget kan hjemlånes. Du kan søge alle noderne frem via REX efter bl.a. komponist eller titel. Typisk vil udenlandske noder og danske noder, biblioteket har i flere eksemplarer, kunne hjemlånes. Det Kongelige Bibliotek råder desuden over en så vidt muligt komplet samling af danske nodetryk. Disse kan som hovedregel ikke hjemlånes, men kun ses på læsesal. Læs mere under ’Musiksamlingen’.

På Læsesal E Vest findes en stor samling af videnskabelige udgivelser af komponisters samlede værker. De fleste større danske og internationale komponister fra før år 1900 er repræsenteret her.

På IKK-biblioteket (bygning 16, 2. sal, KUA) findes en samling af noder til studiebrug. Se hvordan de er opstillet her.

E-noder

Som et led i Det Kongelige Biblioteks arbejde med at tilgængeliggøre udvalgte dele af dets samlinger på internettet, udgiver Musiksamlingen en række noder i digitaliseret form. Det drejer sig både om manuskripter og trykte noder. Hovedparten af de digitaliserede noder kan søges og listes i REX, mens andre er ordnede i specielle databaser eller efter emne. Se mere om digitale noder i Danmarks Digitale Nodebibliotek. Her findes også links til udenlandske digitale nodesamlinger.

Dansk Center for Musikudgivelse på Det Kongelige Bibliotek udgiver danske musikalske værker og musikhistoriske kilder af interesse for musikforskningen og det praktiske musikliv. Nodeudgivelserne kan frit downloades fra centrets hjemmeside. Se mere her.

Se i øvrigt også International Music Score Library Project (IMSLP), hvor du finde tusindvis af noder af udenlandske og danske komponister i pdf-format, som frit kan downloades.