KB logo

Musikvidenskab: Specialeskrivning

Speciale

Skal du til at skrive speciale inden for musikvidenskab, og har du brug for hjælp til at finde den rette litteratur? Uanset hvad emnet er, er du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til litteratur, kildemateriale og litteratursøgning (se kontaktoplysninger til højre eller på forsiden).

Det Kongelige Bibliotek modtager hvert år samlinger af materiale fra enkeltpersoner eller foreninger, som kan danne kildegrundlag for undersøgelser af problemstillinger, der vedrører dansk eller udenlandsk musikliv. Det drejer sig om trykte og håndskrevne noder, skitser og optegnelser, breve, memoirer, billeder, scrapbøger, fonogrammer i forskellig form etc.

Hvis du er interesseret i at skrive speciale, en større opgave eller lave et projekt inden for dansk musik eller musikhistorie, er du også velkommen til at kontakte os med idéer, forespørgsler m.v. Hvis du mangler inspiration kan du læse mere om kildemateriale og samlinger på Det Kongelige Bibliotek, der kunne danne udgangspunkt for et universitetsspeciale eller lignende, her eller kontakte os.

Du kan også læse mere under fanen 'Musiksamlingen'.

Adresse

Det Kongelige Bibliotek
Musik- og teatersamlingen
Postboks 2149
DK-1016 København K

E-mail: kontakt@kb.dk
Telefon: 33 47 47 47