KB logo

Musikvidenskab: Musiksamlingen

Musiksamlingen

Musiksamlingen er en del af Nationalbiblioteket og har som hovedopgave at opbygge, bevare og tilgængeliggøre en så vidt muligt komplet samling af danske nodetryk og -manuskripter af danske komponister, et omfattende udvalg af ældre og nyere danske og udenlandske nodetryk til forskningsbrug og praktisk musikudøvelse, alle danske musikindspilninger fra og med 1998 og et udvalg af udenlandske cd'er samt orkestermateriale til professionelle musikere såvel som kor og amatørorkestre. Læs mere om Musiksamlingen på Nationalbibibliotekets side.

Blandt samlingens medarbejdere findes også forskere, der arbejder med emner, som knytter sig til samlingens materialer. Der findes derfor musikvidenskabelig ekspertise i Den Sorte Diamant, som du som studerende kan trække på, hvis du skal lave opgaver og eller skrive speciale inden for dansk musik og musikkultur. Læs mere under fanen 'specialeskrivning'.

Nyhedsbrev fra Musik- og Teatersamlingen

Det er Musik- og Teatersamlingens ønske at holde sine brugere og andre interesserede orienteret om aktiviter, nyerhvervelser og begivenheder på Det Kongelige Bibliotek inden for musikkens og teatrets område. Vi udgiver derfor et nyhedsbrev hver anden måned med oplysninger om udstillinger, udgivelser, projekter på nettet, nyerhvervelser, personalia etc.

Det er muligt automatisk at få tilsendt en klikbar adresse til nyhedsbrevet, hver gang det udkommer. Se abonnementsmulighed nedenfor. I nyhedsbrevet er også medtaget henvisninger til lister over de nye noder og bøger inden for musik og teater.

Andre afdelinger

Adresse

Det Kongelige Bibliotek
Musik- og teatersamlingen
Postboks 2149
DK-1016 København K

E-mail: kontakt@kb.dk
Telefon: 33 47 47 47