KB logo

Nordisk: Tidsskrifter

Nordiske tidsskrifter

Aktive tidsskrifter og bogserier til Nordiske Studier - i institutbiblioteket og på nettet
Opstilling af ældre årgange er medtaget, hvis den er forskellig fra nord 1 c.
Hvis tidsskriftet helt eller delvist er tilgængeligt online, er adgangsmåden vist med link til tidsskriftet, enten via Open Access (frit tilgængeligt) eller via Fjernadgang (dvs. uden for campus kun for KU-ansatte og -studerende med adgangskode).

NB UNDER OPBYGNING -

A - F         G - N         O - U          V - Å

Anderseniana
Udg. af Forlaget Odense Bys Museer.
NorS: Årg. 1, 1933- (Opstillet i dansk 4d : Andersen, H.C.)

Arkiv för nordisk filologi
Videnskabeligt tidsskrift om de nordiske sprog og ældre nordisk litteratur. Udg. af Språk- og litteraturcentrum, Lunds Universitet.
NorS: Årg. 1, 1883-
Open Access: Årg. 1-24, 1883-1908 (Runeberg-projektet)

Den Blå Port
Dansk litteraturtidsskrift med kritik, skønlitterære tekster og oversættelser. Udg. af forlaget Vandkunsten.
NorS: 1985-

Bøygen
Norsk litterært tidsskrift drevet af masterstuderende ved Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo.
NorS: Årg. 14-, 2003- (Ukomplet)

CIRCD working papers
Centre for Interaction Research and Communication Design.
Open Access: 1, 2014-

Dansk noter
Fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt kulturtidsskrift for danskfaget. Udg. af Dansklærerforeningen.
NorS: 1976-

Dansk Sprognævn. Årsberetning
NorS: 1956/57- (Opstillet i dansk 2b-9)
Open Access: 2000-2013

Danske studier
Tidsskrift for dansk litteratur, sprog og folkeminder. Udg. af UJDS.
NorS: 1904-
Open Access: 1904- Seneste 2 år ikke tilgængelige online

Danske talesprog
Udg. af Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, Afdelingen for Dialektforskning.
NorS: Bd. 1-, 2000-  (indholdsfortegnelser med resuméer her)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs Årsberetning
NorS: 2010 - (Opstilling i Nord 1a-2)
Open Access: 2010 - 

Edda : nordisk tidsskrift for litteraturforskning
Udg. af Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
NorS: 1914-2016
Open Access 2017-

Ekfrase : Nordic journal of visual culture
Udg. af Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitet i Bergen.
NorS: 2010-2012 (fra 2013 kun på nettet)

European journal of Scandinavian studies
Red.: Institut für Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaft der Universität Kiel
Fortsættelse af Skandinavistik (NorS: 1-37, 1971-2007)

Filmmagasinet EKKO
Magasin om film og medier.
NorS: 2000-
Open Access: Enkelte, udvalgte artikler tilgængelige på nettet.

Fund og forskning
Udg. af Det Kongelige Bibliotek
NorS: Årg. 1-, 1954-
Open Access: Årg. 1-, 1954-

Grundtvig-Studier
Udg. af Grundtvig-Selskabet i samarbejde med Grundtvig Centeret.
NorS: Årg. 1-, 1948-  (Opstillet i dansk 4d : Grundtvig, N.F.S.)
Open Access: Årg. 1-, 1948-

Hvedekorn
Tidsskrift for litteratur og grafik. Borgen.
NorS: 1952-1960, 2017-

Hymnologi : nordisk tidsskrift
Udg. af Salmehistorisk Selskab og Nordhymn.
Fortsættelse af Hymnologiske meddelelser (NorS: 1982-2005)
NorS: Årg. 35-, 2006-

Jacobseniana : skrifter fra J.P. Jacobsen-Selskabet
Open Access: Nr. 1-, 2006-

Kierkegaardiana
Udg. af Søren Kierkegaard Forskningscentret. Senest udg. i 2007 - forventes digitaliseret 2016
NorS: 1955- (Opstillet i dansk 4d : Kierkegaard, Søren Aabye)

Kritiker
Svensk udgivet, nordisk litteraturtidsskrift.
NorS: 2004- (indholdsfortegnelser her)

Kultur og Klasse, K&K
Humanistisk kulturtidsskrift med fagfællebedømte artikler om litteratur, medier og kultur.
Fortsættelse af Poetik (NorS: 1967-1976). Fra nr. 117 kun online.
NorS: Nr. 29-, 1977 - nr. 116, 2013
Open Access: 1967-

Lapidar

Lapidar er et tidskrift for noveller og prosa. Lapidar er: "en platform, hvor hurtighed og fordybelse mødes. Internetmediet giver nem og hurtig adgang til kvalitetsprosa, der samtidig byder på en visuel oplevelse.

LexicoNordica
Udg. af Nordisk Forening for Leksikografi.
NorS: 1, 1994-
Open Access: 1, - 1994- Seneste 2 år ikke tilgængelige online

Litteraturmagasinet Standart
Litteraturtidsskrift, der præsenterer dansk og udenlandsk litteratur i anmeldelser, artikler, essays, interviews og klummer.
NorS: Årg. 1-, 1987-

Magasin - fra Det Kongelige Biblioteks Samlinger
Videnskabeligt baseret kulturformidlingstidsskrift.
NorS: 1986-2017
Open Access: 1986-2017

Mediaeval Scandinavica
Udg. af Brepols Publishers
NorS: 1968-

MedieKultur
Journal of media and communication research
NorS: 1,1985 - 43, 2007
Open Access: 1985-

Monsieur Antipyrine
Antipyrine.
NorS: Årg. 1-, 2014-

Maal og Minne 
Bymålslaget/Novus Forlag.
NorS: 1909-
Open Access: 2006-2009 

l og mæle
Om dansk sprog og sprogbrug i alle afskygninger.
NorS: Årg. 1-, 1974-
Open Access: 1974- (fuldtekst) 3 års forsinkelse, register 1974-2017

Namn och Bygd 
Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
NorS: Årg. 1, 1913- 103, 2015. Fortsættes i bygn. 27.
Open Access: 2009- (fuldtekst), indholdsfortegnelser 1940-. 

Nordand 
Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. Fagbokforlaget (Danmarks pædagogiske Universitet, Göteborg Universitet) 
NorS: Nr. 1, 2006-
Open Access: 2017- (fuldtekst)

Nordica
Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. Syddansk Universitetsforlag/Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskab 
NorS: Bind 1, 1984-

Nordicom Information 
Göteborg Universitet. Nordicom 
NorS: 1980- (dansk 1b-3, Trykt 22.2.04)
Open Access: 1996ff

Nordicom Review 
Göteborg Universitet. Nordicom 
NorS: Vol. 22, 2001- (Trykt 22.2.04)
Open Access: 1996ff

Nordisk tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri 
Letterstedtska föreningen 
NorS: Nr. 1-10, 1878-1887, ny följd 1888-1924, ny serie 1925- 
Open Access: 2005ff

Nordic Journal of Linguistics
Lingvistisk tidsskrift med særligt fokus på nordiske sprog, udg. af Cambridge University Press for the Nordic Association of Linguists.
Fjernadgang: Vol. 1-, 1978-

Norsk Lingvistisk Tidsskrift 
Novus Forlag/Universitetet i Bergen 
NorS: Årg. 1, 1983- 
Open Access: 2011ff Senste år ikke tilgængeligt.

Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 
Universitetsforlaget AS, Oslo/Institutt for nordistikk og litteturvitenskap Trondheim 
NorS: Årg. 1, 1998- 
Fjernadgang: 2002-2016. Open Access: 2017ff.

Norsk litterær årbok 
Det Norske Samlaget 
NorS: 1966- 

Norsk Medietidsskrift 
Institut for medier og kommunikation, UiO, Oslo 
NorS: Årg. 1, 2004-4, 2014 (Trykt 22.2.04) 
Open Access: 2015ff kun online.

Norsklæreren 
Landslaget for norskundervisning (LNU) 
NorS: Årg. 4, 1980- (Trykt 22.2.04) 

NyS (Nydanske Sprogstudier) 
Dansk Sprognævn 
NorS: Årg. 1, 1970- 
Open Access: 1, 1970ff. Seneste 2 år kun tilgængelige med abonnement. 

Nyt fra Sprognævnet 
Dansk Sprognævn 
NorS: Årg. 1, 1968- 
Open Access: 1985ff.  

Orbis Litterarum 
Munksgaard 
NorS: Årg. 1-8, 1943-1950. 
Fjernadgang: 1943-

Ord och Bild 
Stiftelsen Ord och Bild, Göteborg 
NorS: Årg. 1, 1892- 
Open Access: 1892-1945.

Ord & Sag 
Peter Skautrup Centeret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet 
NorS: Årg. 6, 1986- 
Open Access: 1, 1981ff. 

Parnass 
Parnass/De litterära sällskapers samarbetsnämnd 
NorS: Årg. 6, 1995- 

Passage 
Tidsskrift for litteratur og kritik, Aarhus Universitetsforlag 
NorS: Årg. 1, 1986- 
Open Access: 1, 1986ff. Tilgængelig 12 md. efter publicering af et nummer.

PLYS 
Plys. Årbog for børne- og ungdomslitteratur. Red. Finn Barlby 
NorS: Årg. 1, 1986-  (Opstillet i dansk 3-26.1)

Proxima 
Science Fiction Cirklen 
NorS: Årg. 57, 1992- 

Rask
Fagfællebedømt tidsskrift om sprog og kommunikation, udg. af Syddansk Universitet.
NorS: Nr. 1-, 1994-
Open Access: No. 1-, 1994-

Reception - tidsskrift for nordisk litteratur
Tekster, artikler, analyser og anmeldelser. Redigeret og udg. af studerende ved NorS, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.
Fortsættelse af Det ny Reception (NorS: 1991-2001)
NorS: Nr. 43-, 2001-
Open Access: Nr. 65-, 2010-

Rhetorica Scandinavica
Skandinavisk forum for forskning i retorik, udg. af Retorikforlaget
NorS: 1-, 1997-
Udvalgte artikler er tilgængelige som Open Access

Retorikmagasinet
Magasin om retorik og kommunikation, udg. af Retorikforlaget
NorS: 2, 1992-
Udvalgte artikler er tilgængelige som Open Access

Romantik
Institut for æstetik og kommunikation, Aarhus Universitet.
NorS: Nr. 1-, 2012-
Open Access: Tilgængelig online

Samlaren - tidskrift för svensk literaturvetenskaplig forskning
Sveriges ældste litteraturvidenskabelige tidsskrift, udg. af Svenska Litteratursällskapet, Uppsala.
NorS: Vol. 26-136, 1905-2015
Open Access: Vol. 108, 1987 ff.

Samtiden
Samtiden/Aschenhoug forlag, Oslo
NorS: Årg. 18, 1907-
Fjernadgang: 3, 2001ff  

Scandinavian studies
Videnskabeligt tidsskrift om skandinavisk litteratur og kultur, udg. af University of Illinois Press, USA.
NorS: Vol. 59:3-, 1987-
Fjernadgang: Vol. 66, 1994-  Arkiv: Vol. 1-72, 1911-2000 (ukomplet)

Scandinavica
Videnskabeligt tidsskrift om nordisk litteratur og kultur, udg. af Department of Scandinavian Studies, University College London.
NorS: Vol. 1-, 1962-
Open Access: Enkelte, udvalgte artikler

Selskab for Nordisk Filologi - Årsberetning/Studier i Nordisk
Selskab for Nordisk Filologi
NorS: Årsberetning: 1933/1997. Studier i Nordisk: 1998/2009
1983/1984 - 2009, indholdsfort. online: http://www.selskabfornordiskfilologi.dk/publikationer/

Slagmark - tidsskrift for idéhistorie
Forskningsbaseret, interdisciplinært tidsskrift for humaniora, udg. af Aarhus Universitetsforlag.
NorS: Nr. 10-, 1987-
Open Access: Nr. 30-56, 2000-2009

Slagtryk
Netbaseret tidsskrift for ny poesi og kortprosa, udg. af frivillige, støttet af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg.
Open Access: 2011-

Spring
Tidsskrift om om moderne dansk litteratur. Fagfællebedømte analyser, essays mm. Udgivet af forlaget Spring.
NorS: Nr. 1-, 1991-
Enkelte nr. som Open Acess (udsolgt fra forlaget): Nr. 16 (2009) og nr. 17 (2009)

Sprogforum
Pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning, fagfællebedømt. Udg. af Aarhus Universitetsforlag.
NorS: Nr. 1-, 1994-
Open access: 1994-  Seneste år er ikke tilgængeligt online.

Språknytt
Ug. af det norske Språkrådet.
NorS: Årg. 25-, 1997-
Open access: 1995-  (fuldtekst); 1973-1994: Enkelte artikler tilgængelige som fuldtekst

Studier i Nordisk Filologi
Svenska litteratursällskapet i Finland.
NorS: Bd. 1-85, 1910-2013
Open access: Bd. 86-

Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning
Museum Tusculanums Forlag
NorS: Bd. 1, 1891-
Fjernadgang: Vanskelig lokaliser- og søgbar. Nogle findes online. Skal søges enkeltvis i REX.   

Tidskrift för litteraturvetenskap
Førende svensk tidsskrift om litteraturvidenskab, udg. af Foreningen TFL.
NorS: Årg. 9-, 1981-
Open access: Årg. 23-, 1993-  6 måneders forsinkelse online

Tidsskrift for medier, erkendelse og formidling
MEF, Københavns Universitet
Open access: 2013ff. Kun online. 6 måneders forsinkelse

Tijdschrift voor Skandinavistiek
TvS
NorS: Årg. 3. nr 1, 1982 - 30. årg nr. 2, 2009 (trykt 22.2.04)
Open access: Vol. 1, 1980ff

Trappe Tusind
Tidsskrift om litteratur og teori, redigeret af studerende ved Litteraturvidenskab og støttet af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU.
Open Access: Nr. 1-, 2008-

Vagant
NorS: Årg. 29-, 2017-

Vinduet
Førende norsk litteraturtidsskrift, udg. af Gyldendal Norsk Forlag.
NorS: Årg. 19-, 1965-

Tidsskriftsdatabaser

Internationale tidsskrifter

Find litteratur