KB logo

Kunst og Arkitektur: Tidsskrifter

Find litteratur

Tidsskrifter på Danmarks Kunstbibliotek

Biblioteket har en stor samling af tidsskrifter inden for hovedområderne:

  • Billedkunst (maleri, skulptur, grafik, tegnekunst og fotografi)
  • Arkitektur
  • Kunsthistorie

Tidsskrifter kan søges frem i ARBIS og de numre, der er udgivet efter 1925 kan som hovedregel hjemlånes. Øvrige numre kan ses på læsesalen.

Biblioteket tager ikke kopier af artikler i tidsskrifter; du kan som regel selv fotokopiere, enten på biblioteket (mod betaling) eller et andet sted.

Tidsskrifterne er opstillet i lukket magasin og skal derfor bestilles frem. Ekspeditionstiden fremgår af bestillingsvinduet.

For nogle tidsskrifters vedkommende er det nyeste nummer opstillet til gennemsyn i læsesalen på Kongens Nytorv. Dette nummer kan ikke hjemlånes, før det bliver erstattet af det næste nummer.

En række tidsskrifter er elektronisk tilgængelige fra DKBs publikumscomputere på Kongens Nytorv (Charlottenborg Udstillingsbygning) og i Sølvgade (i Statens Museum for Kunst).

Elektroniske tidsskrifter i Rex

Fra en computer på KUs campus, eller i kraft af din status som studerende eller ansat ved Københavns Universitet, har du imidlertid adgang (også fjernadgang) til KUBIS’ samlinger af elektroniske tidsskrifter , der er mere omfattende også på det kunsthistoriske felt.

For fjernadgang er det altså dit KUBIS-login, som du også bruger i REX, du skal benytte her.