KB logo

Kunst og Arkitektur: Artikler

Find litteratur

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Artikler

I Bibliografi over dansk kunst registreres omtaler af dansk kunst og arkitektur i danske og udenlandske publikationer. Registreringerne foregår på artikelniveau, og angiver i hvilken publikation (bog eller tidsskriftnummer) artiklerne findes. For at læse artiklen skal du bestille publikationen frem, enten via et direkte link i posten, eller ved at søge publikationen frem på titel.

Husk at mange af de (især udenlandske) tidsskrifter vil være tilgængelige online i REX.

Der findes tilsvarende bibliografier over bl.a. svensk og norsk kunst, og du vil ofte kunne bestille materialet frem enten gennem ARBIS eller gennem bibliotek.dk.

Mange internationale kunstbibliografier er  tilgængelige online i REX. Her indeholder fx BHA kun referencer til hvilken publikation, artiklen findes i, og denne publikation må du så selv bestille frem. Art Full Text (Wilson), derimod, indeholder link til fuldtekstversioner af mange af de registrerede artikler.

JSTOR er ikke en bibliografi, men et elektronisk arkiv over videnskabelige tidsskrifter; artiklerne er fuldt søgbare og tilgængelige i fuldtekst. Typisk frigives tidsskriftnumre på JSTOR efter 3-5 år.

Fra en KUBIS-computer, eller ved at logge ind som studerende eller ansat ved KU kan du også søge i Det Kongelige Biblioteks artikeldatabase.

Ordbogen.com

Google Scholar

Google Scholar Search