KB logo

Kunst og Arkitektur: Arkitekturtegninger

Arkitekturtegninger

Betegnelsen arkitekturtegninger dækker ud over tegninger også arkitekturmodeller, opmålinger, arkitekturfotografier og i enkelte tilfælde tegnestuers forretningsarkiver. Materialerne kan bestilles i REX til brug på bibliotekets Studiesal. Vær opmærksom på, at ikke alt materiale er udførligt katalogiseret, og kan være meget omfangsrigt. Det kan derfor være nødvendigt at kontakte dig for nærmere angivelse af hvilke dele af materialet du er interesseret i. En del af bibliotekets arkitektursamling er ikke registreret elektronisk; du kan se en oversigt nederst på siden.

Samlingen er blandt Europas ældste og største af sin art. Den blev oprettet som en særsamling i Biblioteket 1846 og fik selvstændig status med egne medarbejdere fra midten af 1920'ne. Samlingen modtager løbende tegninger fra tegnestuer og arkitekter. Bestanden er godt 300.000 tegninger og ca. 100.000 fotografier.


Tegninger

 • Fra ca. 1850 og fremefter er der tegninger af de fleste betydelige danske arkitekter.
 • De ældste tegninger: Fra den tidlige enevælde (1660-1700).
 • Tiden omkring 1700: Christoph Marselis m.fl.
 • Midten af 1700-tallet: Krieger, Thurah, Eigtved og Jardin.
 • Klassicisme: Harsdorff, Kirkerup, C.F. Hansen og J.H. Koch.
 • Senklassicisme og historicisme: Gottlieb Bindesbøll, Herholdt, Meldahl og Dahlerup.
 • Tiden omkring 1900: Hans J. Holm, Nyrop, Storck og Kampmann.
 • 1900-tallet: Rosen, Jensen Klint, Carl Petersen, Rafn, Fisker, Arne Jacobsen og Mogens Lassen.
 • Nyere tid: Schlegel, Vilh. Lauritzen, Erik Christian Sørensen, Karen & Ebbe Clemmensen og Henning Larsen.
 • Seneste aflevering: Inger & Johannes Exners tegnestue og KHR arkitekter.


Særsamlinger

 • Dekorationstegninger: Hilker og Constantin Hansen.
 • Landskabsarkitektur m.m.: Wiedewelt, Flindt, C.Th. Sørensen m.fl.
 • Møbeltegninger: Kaare Klint, Wanscher m.fl.
 • Skitsebøger: Rejsestudier fra Italien og Grækenland samt Danmark, især fra 1800-tallet.
 • Tegninger fra Kunstakademiets Arkitektskoles studierejser.
 • Talrige opmålinger af ældre danske bygninger: palæer, borgerhuse, kirker og herregårde.
 • Arkivalier (fortrinsvis forretningsarkiver) fra betydelige danske arkitekter.
 • Arkitekturmodeller fra C.F. Harsdorff til nutiden; især mange af Arne Jacobsen.


Arkitekturfotografier

 • Danske, topografisk bestemte arkitekturfotografier.
 • Arkitekters egne fotos.

Ikke elektronisk registrerede materialer.

Kontakt Danmarks Kunstbibliotek for bestilling af disse materialer. Bemærk at der pga. materialets karakter, kan være begrænsninger i brug og ekspedition af dette uregistrerede materiale.

 • Arkitekturdias: En samling usorterede dias modtaget som arv fra forskellige arkitekter.
 • Arkitekturfotografier (registrant): Samling af arkitekturfotografier ordnet efter registranten (arkiteketen).
 • Arkitekturfotografier (topografisk): Samling af arkitekturfotografier ordnet efter topografi (Adresse, København, Øvrige land).
 • Centralregistrant for arkitekturtegninger: Oversigt over ældre danske arkitekturtegninger i offentlige og private samlinger.
 • Modeltegninger: En samling modelskitser (croquiser) efter stik, gipser og levende model, fortrinsvis fra 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.
 • Schiøtts arkiv: Arkitekturhistoriker Fr. Schiøtts afskrifter og indsamlede skrifter af andre vedrørende dansk topografi, enkelte bygninger over hele landet, danske arkitekter og litteratur om dansk arkitektur.

Ordbogen.com

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.