KB logo

Kunst og Arkitektur: Arkivmaterialer

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Arkivmaterialer

Bibliotekets kunsthistoriske arkivmateriale kan konsulteres i Danmarks Kunstbiblioteks Studiesal, efter at være bestilt gennem ARBIS (ekspeditionstid 1-2 dage). En del af bibliotekets kunsthistoriske arkivmateriale er ikke registreret elektronisk; du kan se en oversigt nederst på siden.

Materialet fordeler sig i fem hovedgrupper:

 • Katalogsamlingen med indbydelser, pressemeddelelser, værkfortegnelser og kataloger fra danske kunstneres udstillinger i Danmark og udlandet og udenlandske kunstneres udstillinger i Danmark. Desuden danske auktionskataloger fra ca. 1900 frem til i dag.

  Biblioteket overtog i 2006 en række arkiver og samlinger, der tidligere tilhørte Statens Museum for Kunst:
  • Katalogarkivet er en unik samling danske udstillingskataloger. Til dette arkiv leveres der løbende udstillingsmateriale fra så godt som alle danske museer og gallerier.
  • Danske auktionskataloger (med særligt fokus på auktioner efter kunstnere og samlere).
  • anonyme fra ca. 1700.
  • alfabetisk samling, malerisamlingen A-Å.
  • alfabetisk samling, kobberstiksamlingen A-Å.
  • Danske og udenlandske auktionskataloger.
  • Avisudklipsarkiv (indtil ca. 1998), om kunst generelt, om kunstnere og om udstillinger (i Studiesalen findes et kortkatalog over hele arkivet).
 • Fotografisamlingen med dokumentation af danske kunstneres arbejder. Indtil ca. 1975 fortrinsvis sort-hvide opklæbede fotografier, efter 1975 fortrinsvis dias.
 • Avisudklipssamlingen. Hjalmar Bruhns kunsthistoriske udklipssamling, som dækker kunst og kunstliv ca. 1800 til 1940, samt bibliotekets egne udklip fra 1970’erne til 1999. Artikler om danske kunstnere, anmeldelser af udstillinger, kunst- og kulturpolitisk debat m.v.
 • Særsamlinger. Fra gammel tid befinder der sig i arkivet store samlinger af udenlandske arkitekturfotografier samt fotografier efter udenlandsk billedkunst. Andre billedsamlinger er gennem årene enten blevet skænket eller købt. Arkivalierne omfatter desuden en række kunstneres eget dokumentationsmateriale, som de eller deres efterkommere har skænket til arkivet.
 • Weilbachs Arkiv er deponeret på Danmarks Kunstbibliotek af Den selvejende institution Weilbachs Kunstnerleksikon. Arkivet rummer data og arkivalier om danske billedkunstnere og arkitekter. Samlingerne i arkivet er blevet opbygget over mere end 125 år. Grundstammen udgøres af det materiale, som Philip Weilbach indsamlede i forbindelse med udarbejdelsen af de to første udgaver af hans kunstnerleksikon, Dansk Kunstnerleksikon fra 1877-78 og Nyt Dansk Kunstnerleksikon fra 1896-97. Det består bl.a. af en enestående samling af breve fra kunstnere og kunstneres efterlevende, som Weilbach personligt havde skrevet til med henblik på at indhente oplysninger. En meget stor bestanddel af arkivet er oplysninger indsamlet i forbindelse med tredje og fjerde udgave af leksikonet, som udkom hhv. 1947-1952 og 1994-2000. Materialet har form af meget omfattende kortkartotek udskrevet på basis af arkivalier, kataloger, bøger og tidsskrifter, suppleret af spørgeskemaer udfyldt af kunstnere på foranledning af de to redaktioner. I alt rummer arkivet oplysninger om ca. 35.000 danske kunstnere fra middelalderen og frem til 1989, hvor indsamlingen til fjerde udgave af leksikonet ophørte.

Ikke elektronisk registrerede materialer.
Bemærk at der pga. materialets karakter, kan være begrænsninger i brug og ekspedition af dette uregistrerede materiale.

 • Udenlandske kunstneres udstillinger: Småtryk og kataloger [S.U.sep.; K.U.sep.]
 • Blandede udstillinger: Småtryk og kataloger vedr. udstillinger med flere end tre danske, eller tre udenlandske, kunstnere. Opstilling: By, hvor udstillingen fandt sted, og årstal [S.D.bl., K.D.bl.; S.U.bl. og K.U.bl.]
 • Sammenslutningers udstillinger: Småtryk og kataloger opstillet i læsesal alfabetisk efter sammenslutningens navn og kronologisk efter årstal [D.grup.]
 • Auktionskataloger: Auktioner afholdt i Danmark fra ca. 1900 og frem til i dag (med undtagelse af kunstneres dødsboauktioner o.lign. som er elektronisk registreret).
 • Avisudklip: Udklip fra danske aviser i perioden 1975-1999, dels om enkelte kunstnere, dels om kunst- og kulturpolitik, udstillinger, museer m.v. Blandet kunstkritik ca. 1816-1948 i Hjalmar Bruhns udklipssamling.
 • Fotografier efter udenlandsk arkitektur og kunst: Meget omfattende samlinger af sort-hvide fotografier opklæbet på pap.
 • Særsamlinger: Asger Sessingøs negativsamling (dansk kunst ca. 1970-1985), Kaare Ps. negativsamling (happenings og eksperimenterende teater i 1960erne) og RA-samling (sjældne, meget gamle arkitekturfotografier).
 • Weilbachs Arkiv: Kortkartotek med oplysninger om ca. 35.000 danske billedkunstnere og arkitekter.

Ordbogen.com