KB logo

Germansk: Tidsskrifter

Find litteratur

Tidsskrifter

Brug først og fremmest Det Kongelige Biblioteks onlinekatalog REX til søgning af tidsskrifter. Det gælder både for elektroniske tidsskrifter og for tidsskrifter i papirudgave.

Her følger en alfabetisk liste over et udvalg af vigtige e-tidsskrifter inden for germanistik, tilgængelige via campus- eller fjernadgang.
NB Mange af titlerne er tilgængelige via forskellige databaser. 
NB Ældre årgange er i en del tilfælde alene tilgængelige i papirudgave (søges og bestilles i Rex).

Tidsskrifter i papirudgave