KB logo

Germansk: Databaser

Nyttige tyske databaser

Bibliographie der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft - BDSL online indeholder referencer til monografier, bidrag til antologier og tidsskrift- og avisartikler samt til anmeldelser inden for tysk sprog- og litteraturvidenskab. Basen indeholder referencer til litteratur udkommet fra 1985 og frem. Der kan bl.a. søges på biograferet person, værk, forfatter/redaktør, titel mv., og søgninger kan afgrænses bl.a. kronologisk og emnemæssigt. Hvis KB har adgang til en artikel i fuldtekst eller har den trykte udgave, vil der i det udfoldede bibliografiske format (klik på indførslen i oversigtsformatet) være et "KB Links" ikon, som man kan klikke på og dermed blive ført direkte videre til artiklen - MEN virker det ikke, så prøv at søge den ønskede titel frem ved en almindelig søgning i Rex (link-funktionen virker ikke altid efter hensigten).

Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur - KLGKritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur - KLG online  indeholder artikler om tysk og tysksproget litteratur efter 1945, struktureret efter forfatterskaber. Ca. 750 samtidige forfattere er behandlet, idet hver artikel rummer en kort biografi, et udførligt essay om forfatterskabet, komplet, ajourført værkfortegnelse samt en udførlig, kronologisk ordnet liste over sekundærlitteratur. KLG online svarer til det trykte løsbladssystem i ringbind, der ajourføres på Goethe-Instituttet, Kbh.

Germanistik online Datenbank - kumuleret online-version af den centrale, systematisk ordnede bibliografi Germanistik; rummer henvisninger til 50 års forskning i tysksproget litteratur og sprogvidenskab samt tilgrænsende fagområder som kulturhistorie, medier og teater, en hel del i fuldtekst.

 

Jahresberichte für deutsche Geschichte - JDG online er p.t. den bedste database for litteratursøgning inden for tysk historie 'von den Anfängen bis zur Gegenwart'. Fra december 2015 vedligeholdes basen ikke længere, men den er stadig søgbar. Databasen videreføres under titlen Deutsche Historische Bibliografie, som er tilgængelig i en beta-udgave.

 

Historische Bibliographie Online
Open Access-database med referencer til artikler i bøger og tidsskrifter om især tysk historie, men også om historie i andre lande.

Internationale databaser

CMMC, Communication and Mass Media Complete
Referenceindeks til tidsskriftartikler inden for kommunikations- og mediestudier. De fleste artikler er direkte tilgængelige i fuldtekst, men nogle må søges via Rex eller bibliotek.dk. Alle referencer rummer abstracts og emneord til videresøgning.

MLA, Modern Language Association International Bibliography
- er den vigtigste kilde til information om litteraturvidenskabelig forskning. Det er ofte muligt at gå fra basen og direkte til fuldtekst. MLA er den største online database indenfor sprog- og litteraturvidenskab. Omfatter referencer fra 1926 til i dag. Opdateres månedligt.

LLBA, Linguistics and Language Behavior Abstracts
LLBA er den vigtigste lingvistiske bibliografi i elektronisk udgave. Basen giver adgang til artikler i fuldtekst, hvis Det Kongelige Bibliotek har licens til dem. Der er desuden referencer til bøger, disputatser og anmeldelser samt abstracts til artikler. Den dækker f.eks. også børns sprogtilegnelse, dialektologi, computer- og matematisk lingvistik, sprogterapi, kunstig intelligens, tosprogethed, sprogpsykologi, sociolingvistik, sprogfilosofi.

JSTOR
Adgang til vigtige internationale tidsskrifter inden for bl.a. humaniora og samfundsvidenskab (se titellisten). JSTOR arbejder som et non-profit foretagende med en "moving wall" på 3-5 år, dvs. at For de seneste 3-5 årgange giver basen kun referencer, ikke fuldtekstadgang. TIP: Supplér derfor søgningen med opslag i databasen Project Muse for at få det nyeste materiale med.

Project MUSE 

dækker elektroniske kernetidsskrifter i fuldtekst inden for humaniora og samfundsfag og tilbyder fuldtekst versioner af titler fra internationalt væsentlige universitetsforlag og videnskabelige samfund/selskaber. MUSE dækker elektroniske kernetidsskrifter i fuldtekst inden for humaniora og samfundsfag og tilbyder fuldtekst versioner af titler fra internationalt væsentlige universitetsforlag og videnskabelige samfund/selskaber. Der tilføjes løbende nye titler.

Academic Search Complete
Tværfaglig database med fuldtekst til over 6000 tidsskrifter.

Humanities International Complete 
Videnskabelige artikler inden for humanistiske fagområder generelt, heriblandt lingvistik og litteratur samt historie og samfundsvidenskab. Basen dækker referencer og abstracts fra 1984-, og fuldtekst fra 1994-

IBSS, International Bibliography of the Social Sciences
The International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) includes over 3 million bibliographic references to journal articles and to books, reviews and selected chapters dating back to 1951. It incorporates over 100 languages and countries. It provides cross-disciplinary coverage across the social sciences, focused on four primary subject areas: anthropology, economics, political science and sociology.

Forfatterskaber

Verfasserdatenbank -  elektronisk adgang til leksikonartikler om tyske forfattere fra 1480 til nu hentet fra standardreferenceværker, bl.a. den nyeste udg. af Killy-Literaturlexikon.

Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts ​online: Erstausgaben und Werkausgaben von der Frühaufklärung bis zur Spätaufklärung - fuldtekstdatabase med originaltekster og første samlede udgaver af mere end 600 tysksprogede forfatterskaber fra den tyske oplysning. Søg på tysk eller engelsk.

Enkelte forfattere

Kafkas Werke im WWW
Kafkas samlede værker med kritiske noter og dagbøger - alle tilgængelige som e-bøger.

Luthers Werke im WWW (Weimarer Ausgabe)
Den fuldstændige, endnu ikke helt afsluttede Weimarer Ausgabe af Martin Luthers Werke (1483-1546) på nettet. Luthers forfatterskab er centralt såvel for studier inden for teologi som inden for tysk sprog og kultur, historie og filosofi.

Nietzsche Online
De Gruyters database giver adgang til den fuldstændige udgave af Werke (KGW) og Briefe (KGB) ved G. Colli og M. Montinari (ca. 70 bd.) på nettet. Desuden rummer basen alle De Gruyters monografier og referenceværker (ca. 80) om Nietzsche såsom Nietzsche-Wörterbuch og samtlige årgange af Nietzsche-Studien.

Google Scholar

Google Scholar Search