Germansk: Bøger

Hvor findes bøgerne?

Udlånsbøger på åbne hylder:
KUB-samlingen på campusbiblioteket: Humanistiske hjemlånsbøger samt hjemlånsbøger fra Jura fra de seneste 4 år er opstillet på åbne hylder efter løbenummer. Hvis man leder efter en bestemt bog, kan man finde opstillingssignaturen i REX kataloget og så enten bestille den til afhentning eller selv hente den på hylden. Udlånsbøger fra før seneste 4-års periode står på magasin og skal bestille i REX, se nedenfor. Bibliotekets beholdning af e-bøger er registreret i REX som enkeltitler.

Bøger på magasin:
Hvis man slår en bog op i REX, og der under 'Opstilling' står Depot, skal bogen altid bestilles frem. Bøgerne vil som regel være klar til afhentning førstkommende hverdag efter kl. 14.00.
Bøger som har opstillingen Depot og lånereglen KB Læsesal kan bestilles til brug på læsesalene på KB Slotsholmen - Den Sorte Diamant

Humanistiske specialer:
Alle ikke-klausulerede specialer 2002- står opstillet efter emne. For dem gælder samme låneregler som for bøger, og de kan ligeledes bestilles i REX eller hentes på hylden.

Bøger på institutbiblioteker:
Det er ikke alle bøger fra institutbibliotekerne på Søndre Campus, der kan lånes med hjem. Og ofte kan institut-hjemlånsbøger kun lånes af KU studerende og ansatte og kun ved personligt fremmøde på institutbibliotekerne. Det fremgår af den enkelte bogs post i REX katalogen hvilke regler, der gælder.

Håndbøger:
Håndbøgerne på biblioteket står opstillet efter emne og er ikke til hjemlån. Se en oversigt over SK2 emnesystematik

Danske bøger (1701-1900) som gratis PDF

Danske bøger (1701-1900) som gratis PDF – hvad, hvorfor og hvordan?

Projektet omfatter et udvalg af danske bøger, trykt 1701-1900; p.t. primært monografier i et bind, men flerbindsværker vil successivt blive inkluderede. Tidsskrifter indgår ikke i projektet; danske tidsskrifter vil dog successivt blive gjort tilgængelig på websitet tidsskrift.dk.

Danske bøger trykt før 1601 er tilgængelige i databasen Early European Books Online; en stor del kan også fremsøges i REX. Bøger trykt 1601-1700 er under digitalisering; nogen er dog allerede tilgængelige i Early European Books Online. Digitaliseringen af udenlandske bøger foretages som en del af det europæiske samarbejdstilbud EOD. For aviser henvises til Statsbibliotekets projekt for Digitalisering af Statens avissamling.

Læs mere om hvem der kan bestille, og om hvordan man bestiller

Campusbibliotekets åbne hylder

Stuen  
KUB-samlingen. Her er de seneste 5 års anskaffelser opstillet
efter bibliotekets modtagelsesdato (numerus curens)
1. Sal  
Specialesamlingen.
Håndbogssamlingen, opstillet efter emnegrupperne MEF-ZIO  (SK2)
2. Sal
Håndbogssamlingen, opstillet efter emnegrupperne ABS-MES 
(SK2)

Søg i bibliotek.dk

Google Books

Google Book Search