I REX bruges som hovedregel  ISO-normen for translitteration ved KATALOGISERING og FREMVISNING af materialer udgivet i kyrillisk alfabet.
Eksempler på ISO-translitteration: Šajtanov (Шайтанов), Čudakov (Чудаков), Mandel'štam (Мандельштам), Dostoevskij (Достоевский), žizn' (жизнь), Zoščenko (Зощенко), Chruščëv (Хрущёв).
Undtagelse: Bøger i bestilling kan være translittereret efter andre systemer. Når bøgerne er modtaget, rettes de til ISO-norm.

Ved SØGNING i REX bruges engelsk/amerikansk translitteration! Dvs. Shajtanov, Chudakov, Mandelshtam, Dostoevskij, Zhizn, Zoshchenko, Chrushchev.