KB logo

Lingvistik: Tidsskrifter


På denne side finder du udvalgte tidsskrifter i sprog og lingvistik som du har adgang til gennem Det Kgl. Bibliotek. Hvis du ikke er studerende eller ansat, er der dog kun adgang ved fremmøde på et af Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Hvis du er interesseret i at finde flere tidsskrifter i sprog og lingvistik, så se listen i Det Kgl. Biblioteks søgesystem. Hvis du ønsker at finde open access tidskrifter i sprog og lingvistik, så kan du søge i DOAJ, The Directory of Open Access Journals