KB logo

Lingvistik: Bøger


Her finder du eksempler på nogle af de centrale værker inden for lingvistik og gode introduktioner til fagets teori og metoder. 
For at finde flere bøger kan du søge videre i Det Kgl. Biblioteks søgesystem eller databasen bibliotek.dk, som rummer bøger fra samtlige folke- og forskningsbiblioteker i Danmark.
De bøger der kun findes som e-bøger, er ikke tilgængelige for alle. Om du kan få adgang til dem eller ej, afhænger af om det universitet du studerer eller underviser ved, har tegnet en licens. Der er dog adgang for alle som befinder sig fysisk på et af Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder
.