logo

Nyt bibliotekssystem: Home

Det Kgl. Bibliotek er fysisk lukket

 

Det Kgl. Bibliotek har lukket for alle bestilling af fysisk materiale, udlån/aflevering og lån fra andre biblioteker.
 
Desuden gælder:
  • Hvis du har materialer til afhentning, så vil de fortsat være reserveret til dig efter nedlukningsperioden
  • Hvis du har lånt materiale, så vil dine lån blive forlænget og du vil ikke modtage hjemkaldelser/gebyrer i nedlukningsperiode
  • Hvis du har reservationer på materiale opretholdes disse under nedlukningsperioden
Du vil fortsat kunne tilgå de digitale materialer i hele nedlukningsperioden.
 
Har du spørgsmål må du endelig henvende dig til spørg biblioteket via mail 
 

 Søg i bibliotekssystemet

Læs mere om omkring lukningen af Det Kgl.Bibliotek i forbindelse med covid-19

Nyt søgesystem

Det Kgl. Bibliotek har fået nyt bibliotekssystem.

Baggrunden for dette er, at det tidligere Statsbiblioteket i Aarhus og det tidligere Det Kongelige Bibliotek i København d. 1. januar 2017 fusionerede til en samlet institution ved navn Det Kgl. Bibliotek.
Det nye system vil blive en erstatning for de nuværende søgesystemer REX og Search.

Vi oplever stadig enkelte problemer:

  • Er du ansat eller studerende på et universitet og har problemer med at logge ind i bibliotekssystemet, så kontakt os
  • Du kan som bruger opleve nogen ventetid fra du har registreret dig som bruger, til du har mulighed for at anvende fjernadgang og bibliotekets printfaciliteter. 
  • Du kan opleve problemer med at se dine nuværende lån og reservationer, i så fald bedes du  kontakte os

Vi beklager og arbejder på at løse problemerne

 

Nyt login og pinkode

Når det nye bibliotekssystem går i luften d. 19. november 2019, vil vi bede dig om at oprette en ny pinkode, når du skal bestille, låne, forny eller aflevere bøger.

 

Pensumlister og links

Henvisninger med links direkte ind i vores nuværende bibliotekssystemer, f.eks. links til bøger og links til databaser, vil ikke virke efter d. 19. november 2019.
Det kunne f.eks. være henvisninger i pensumlister eller på en kursusside i Blackboard eller på Absalon.

Hvis der er brugt henvisninger med digital object identifier (DOI) vil de forsat virke efter d. 19. november.

 

Fagsider

Alle bibliotekets fagsider kan tilgås løbende også efter 19. november 2019.

Du kan dog muligvis opleve, at nogle af linksene bag de fremhævede ressourcer på fagsiderne ikke vil virke i en kort overgangsperiode efter d. 19. november 2019. Vi retter links hurtigst muligt.

Lån fra andre biblioteker

Det er stadig ikke muligt at bestille materialer fra andre biblioteker i Danmark, og Det Kgl. Bibliotek kan derfor heller ikke vælges som afhentningssted i Bibliotek.dk