KB logo

Sundhedsvidenskab: Lovgivning

Lovgivning

Danmark

 • Retsinformation
  Dækker alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder i Danmark), og i Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål. De kan findes på Folketingets hjemmeside.
 • Fødevare- og Veterinærportalen (Schultz, Danmark)
  Lovgivning inden for fødevare- og veterinærområdet, guides til håndtering af mærkning og egenkontrol m.v.
 • Lovguide Miljø 
  LovGuide Miljø dækker de kommunale miljøopgaver i kommunerne. Støtteværktøj, der giver et bredt overblik over miljølovgivningen. Indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang inden for affald, jord og råstoffer, natur, virksomheder og landbrug og vand. Den løbende opdatering omfatter både nationale lovgivning og nye EU-direktiver, ligesom der henvises til al relateret lovgivning.
 • LovText Miljø (Schultz, Danmark)
  Lovgivning på miljøområdet. Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser.
  Emner: Affald og genanvendelse, genteknologi, havmiljø, jord og grundvand, forurenet jord, kemiske stoffer, landbrug, dyrehold, skovbrug, luft, miljøledelse, grønne regnskaber, miljøbeskyttelse (generelt), miljømærkning, miljøstøtte, miljøafgifter, VVM og miljøvurdering, vandløb, spildevand, sagsbehandling, støj, vandforsyning, virksomheder (anlæg).
 • Lovguide Plan og Natur
  LovGuide Plan og Natur dækker planområdet i kommunerne. 
  Et støtteværktøj, der giver et bredt overblik over planlovgivningen. Indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang med lovguide rapporter inden for kommuneplan, lokalplan, byområder, det åbne land, natur samt tværgående emner som ekspropriation, VVM og miljøvurdering. Den løbende opdatering omfatter både nationale lovgivning og nye EU-direktiver, ligesom der henvises til al relateret lovgivning.
 • LovText Plan og Natur (Schultz, Danmark)
  Lovgivning, domme og afgørelser om planlægning og naturbeskyttelse. Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser.
  Emner: Arealanvendelse, bebyggelse, byudvikling, infrastruktur, naturbeskyttelse og naturpleje, planlægning, VVM, offentlighed, offentlighedens adgang til naturen, forsøg, ret og pligt, sagsbehandling.

EU