Skip to main content

Teologi: Hvor står bøgerne?

Find litteratur (TEOL-samlingen)

Hvor står bøgerne på Det Teologiske Fakultetsbibliotek?Godt halvdelen af bøgerne er opstillet på gangene i de afdelinger, hvor de fagligt hører til. Hvor intet er angivet i oversigterne, er bøgerne opstillet dér.
Resten er opstillet i 3 rum i kælderen, angivet med K 1K 2 og K 3.

Bibliotek for Bibelsk Eksegese
  Hele Bibelen  (A) 
  Det gamle Testamente (B) 
  Jødedommen (C) 
  Det nye Testamente (D) 
  Den efterapostolske tid (E) 

Bibliotek for Kirkehistorie
  
Almen kirke- og missionshistorie (H - O) 
  Dansk kirkehistorie (V) 
  Kirkekunst og arkitektur (KKA) 
  Salmeregistranten (V l) 
  
Bibliotek for Systematisk Teologi 
  Dogmatik (S) 
  Etik (T) 
  Religionsfilosofi/Filosofi (U) 
  Praktisk teologi (1 - 5) 
  Økumenisk teologi (I - XX)

Koranstudier (Y)

Religionsvidenskab (II 7 - II 8)

Søren Kierkegaard-Biblioteket (A - H)

Kontakt

Minna Giesel
Sektionsleder
e-mail: mgi@teol.ku.dk

Jonas Kjøller-Rasmussen
Informationsspecialist
e-mail: jkr@teol.ku.dk